Pembersihan atau mansuhkan Pos Malaysia

0 have signed. Let’s get to 100!


Aduan demi aduan diterima berkaitan perkhidmatan Pos Malaysia namum tiada apa apa tindakan susulan dan penambah baikan samada dari pihak pengurusan mahupun kementerian berkaitan. Oleh kerana Pos Malaysia juga agensi swasta, maka lebih baik jika pemansuhan / pembubaran sekiranya tiada pembersihan drastik dilakukan. Sebagai alternatif, syarikat pengendali servis penghantaran lain boleh dilantik sebagai pengendali rasmi sistem pos dalam negara. Today: Malaysia is counting on you

Malaysia Citizen needs your help with “Kementerian perdagangan : Pembersihan atau mansuhkan Pos Malaysia”. Join Malaysia and 6 supporters today.