PERMOHONAN UNTUK MENJALANKAN KULIAH ONLINE SECARA SEPENUHNYA DI RUMAH

PERMOHONAN UNTUK MENJALANKAN KULIAH ONLINE SECARA SEPENUHNYA DI RUMAH

47 have signed. Let’s get to 50!
Started
Petition to
Kementerian Pendidikan Malaysia and

Why this petition matters

Started by JANICE HO

● Sebelum ini, pelajar tidak dimaklumkan bahawa terdapat kes-kes positif antara staf di IPG. Pada hari pertama pelajar menjalani kuliah bersemuka, pelajar dimaklumkan bahawa terdapat beberapa pelajar dijangkiti penyakit Kovid-19. Hal ini telah menimbukan perasaan panik antara kalangan pelajar dan juga kerisauan daripada ibu bapa.

● Asrama IPG yang membenarkan semua pelajar yang datang dari negeri-negeri di seluruh Malaysia meningkatkan risiko jangkiti Kovid-19 di IPG dan akan menyebabkan kewujudan kluster pendidikan.

● YakIn bahawa mutu pdpr yang dilaksanakan secara dalam talian selama ini adalah berjaya dan pelajar dapat belajar dengan baik dalam talian. Hal ini dapat menjamin keselamatan pelajar mahupun staf IPG.

● Mengelakkan dan mengurangkan peluang daripada jangkitan wabak Kovid-19 apabila pelajar menjalani kuliah dalam talian di rumah.

47 have signed. Let’s get to 50!