Petition Closed

Untuk menggesa pihak berwewenang agar mengekalkan lokasi ASWARA di Kuala Lumpur.

This petition had 21 supporters


Akademi Seni dan Warisan Kebangsaan merupakan institusi kesenian yang menjadi perhatian para penggiat seni Malaysia.  Keperluan ASWARA untuk kekal berada di Kuala Lumpur adalah penting  bagi membuka lebih pendedahan bukan sajak kepada para pelajarnya, juga kepada komuniti seni. Kuala Lumpur memberi akses mudah bukan saja daripada segi fasaliti, komunikasi, mobilisasi yang diperlukan untuk Pembangunan Kesenian secara menyeluruh. MEMINDAHKAN LOKASINYA KE LUAR KUALA LUMPUR ADALAH TINDAKAN MEMGUNDUR DAN MENGENDUR perkembangan dan Pembangunan kesenian, Today: Taksu is counting on you

Taksu Zacharia needs your help with “Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Malaysia : Untuk menggesa pihak berwewenang agar mengekalkan lokasi ASWARA di Kuala Lumpur.”. Join Taksu and 20 supporters today.