Bubarkan Ormas Radikal FPI

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


FPI adalah Ormas yang selama ini kerap merongrong kesatuan dan persatuan NKRI, dengan arogansi, kekerasan serta pelanggaran keras terhadap HAM. Sehingga kerap kali menimbulkan keresahan di Masyarakat. Terlebih lagi paham radikal dan sentimen SARA yg kerap menjadi dalil pembenaran bagi mereka jelas telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD1945 yang telah menjadi Konsensus dan Dasar Hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Final dan Mengikat bagi setiap Warga Negara