Tolak KKN-DR UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


KKN-DR bukan solusi yang tepat dalam menjawab persoalan masyarakat di kondisi pandemi. Perlu formula lain untuk pelaksanaan KKN seperti membantu masyarakat, orang tua dan usaha lain yg tidak bertentangan dengan TriDharma Perguruan Tinggi