Kazdağları'nda Milyonlarca Ağaç Tehlikede. Cengiz Holding, Kazdağları'nı Terk Et!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.

50.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

Cengiz Holding'in Kazdağları'nda planladığı proje, Kazdağları'nın ormanı, havası, suyu için büyük bir tehdit oluşturuyor. 

Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Hacıbekirler Köyü yakınlarında Cengiz Holding tarafından "Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi" Projesi gerçekleştirilmek isteniyor. 

Projenin ruhsat alanı 51 bin dönüm, ÇED alanı ise yaklaşık 6 bin dönümdür. ÇED  alanın büyük bir kısmı ormanlıktır. Bu nedenle proje alanında MİLYONLARCA AĞACIN KESİLMESİ SÖZ KONUSU olacak.

Açık ocak madenciliği için devasa cehennem çukurları açılacak, ağır metaller ihtiva eden pasa dağları oluşacak ve zenginleştirmede kullanılacak kimyasallarla birlikte atık sular için atık su barajları yapılacaktır.  

İklim krizinin giderek artığı günümüzde ormansızlaşma, susuzluğu ve kuraklığı daha da arttıracak ve ayrıca yaban yaşamı yok etmesi ile Kovid-19 gibi pandemilerin artmasına yol açacaktır.

Proje kapsamında çokça su kullanılacağından bölgedeki zaten kıt olan su kaynakları şirket tarafından kullanılacak ve köylüler susuz kalacaktır. Muratlar ve Hacıbekirler’in su kaynakları proje alanında kalmaktadır. Açık ocaktaki patlatmalar yeraltı su rejimini etkileyecek ve suyun bölgeden kaçmasına neden olacaktır.

Proje, ormanlarımızı ve içinde yaşayan yaban hayatını yok edecek, olası asit maden drenajları ile içme suyu kaynaklarımızı, derelerimizi kirletecektir.

Proje alanında bulunan tarım alanlarının yok olması ile bölgedeki tarım ve hayvancılığımız olumsuz yönde etkilenecektir. Proje yakınındaki Muratlar, Halilağa, Hacıbekirler, Yanıklar, Osmaniye, Yaylacık Köylerimizi içinde yaşanılmaz bir duruma getirecektir.

Birinci derece deprem bölgesi olan bölgemizde, olası bir deprem durumunda ise kimyasallarla dolu atık su barajları büyük tehlike yaratacaktır. 

Proje ruhsat alanı içerisinde ve ÇED alanının hemen yanında 1. Derecede arkeolojik sit alanı vardır.

“Bayramiç Beyazı”, “Ayazma Kirazı” tehlike altındadır.

Bölgemizin ekosistemi tümüyle olumsuz etkilenecektir. TEMA Vakfı’nın “Kazdağları Çevresinde Madencilik” başlıklı raporunda da belirtildiği gibi Kazdağları’nda  daha yüzlerce metalik madencilik arama ve işletme ruhsatlarının olduğu bilinmektedir ve Biga yarımadasının yüzde 79’u ruhsatlandırılmış durumdadır. Bu kadar çok metalik madenciliğinin bir arada yapılması Bölgemizi cehenneme çevirecektir. Bu nedenle bir an önce toplam etki değerlendirmesi yapılmalıdır.

Halilağa Bakır Madeni Projesi'nin ne yöremize, ne de ülkemize hiçbir yararı  olmayacak, tam tersine ekip biçtiğimiz, hayvanlarımızı yetiştirdiğimiz, geçimimizi sağladığımız, ürünlerinden doyduğumuz topraklarımızı ve ormanlarımızı kaybetmemize neden olacaktır.

Bu nedenlerle söz konusu projenin gerçekleştirilmesini istemiyorum ve "ÇED Olumsuz" kararı verilmesini talep ediyorum. 

Saygılarımla.