Kayışdağı Yarbay Ali Tatar Parkı Halkındır, Ataşehir Belediyesi Tarafından Satılamaz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Ataşehir Belediyesi Başkanlığı ve halka açık duyurumuzdur.

Mahalle sakinleri 300'den fazla imza toplamıştır ve sizlerin de desteği Kayışdağı Mahallesi'nde az sayıda bulunan parklardan biri olan Yarbay Ali Tatar Parkı'nın ve birçok canlının geleceğine sahip çıkmamızı sağlayacaktır. 

 

T.C. Ataşehir Belediyesi Başkanlığına,

Biz aşağıda imzaları bulunan Kayışdağı Mahallesi sakinleri olarak; Yarbay Ali Tatar Parkı'nın, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan tarafından yapılan açıklama ile 03.08.2017 tarihi itibariyle imara açılıp, 4 özel mülkiyete satışının gerçekleştiğini öğrenmiş bulunmaktayız. 

Parkımızın yer aldığı alan, 15 sene önce İSKİ'nin arazisi olup, heyelan riski nedeniyle, üzerine ağaçlandırma ve drenaj çalışması yapılmak üzere Kadıköy Belediyesi'ne verilmiştir. Bu süreçte bahsi geçen alan bölgesindeki evler, can güvenliği nedeniyle mühürlenerek boşaltılmıştır. Daha sonra Ataşehir Belediyesi'ne geçen bu bölge örnek gösterilebilecek kadar değerli bir yaşam alanına dönüştürülerek 15 senedir park olarak mahallemize hizmet vermektedir. 

Bu bölgenin biz mahalle sakinleri olarak önemi büyüktür:

Çocuklarımızın tek oyun alanı olması,

Ailelerin, komşuların sosyalleşeyebilecekleri, nefes alabilecekleri yegane alan olması,

Hayvanlarımızı gezdirip, dolaştırabileceğimiz bir alan olması,

İçerisinde 15 yıl önce birer fidan olarak dikilip, şuan metrelerce uzunlukta, muazzam güzellikte yüzlerce çam ve meyve ağaçlarının olduğu oksijen kaynağı olmasıdır.

Yukarıda bahsedildiği üzere mahallemizin heyelan bölgesi olması nedeniyle, bu park alanı üzerinde herhangi bir bina, inşaat vs. yapılması durumunda büyük felaketlere neden olabileceği açık ve net görüldüğü ve park alanı içerisinde 15 yıldır mevcut olan ağaçların kesilmesi, sökülmesi asla ve asla kabul edilemeyecek bir durum olduğundan bu parkın satışının derhal iptal edilerek, can ve mal güvenliğimizin bir an önce sağlanması başta Ataşehir Belediyesi Başkanlığı olmak üzere siz yetkililerin sorumluluğundadır. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 

Kayışdağı Mahallesi Sakinleri