Hemundervisning för alla elever på Järvenskolan

Hemundervisning för alla elever på Järvenskolan

Started
March 2, 2021
Petition to
katrineholms kommun and 3 others
Signatures: 8Next Goal: 10
Support now

Why this petition matters

Jag vill införa hemundervisning för alla elever på Järvenskolan. Detta eftersom att vi behöver stoppa smittspridningen bland unga i Katrineholm.

Support now
Signatures: 8Next Goal: 10
Support now

Decision Makers

  • Sveriges Regering
  • katrineholms kommun
  • Järvenskolan
  • Bildningsförsförvaltningen i Katrineholm