Katliam Yasa Tasarısına Hayır

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.


Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişikliklerle ilgili, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, şimdi ise milletvekillerinin hazırladığı ve sokak hayvanlarının “Sürdürülebilir Barınak” adı altında, sürekli barınaklarda kalmasını öngören yasa tasarısı, onbinlerce hayvanın ölümüne neden olacağı gibi, bu şekliyle kanunlaştığı takdirde toplumda kaos ve infiale yol açacaktır. Tasarı, bu haliyle hayvanları korumaktan ziyade hayvanları kentlerden koparma niyeti taşımaktadır.

Hazırlanan yasa tasarısının, basında çıkan haberler ve kulislerden gelen bilgiler eşiğinde taleplerimizin uzağından bile geçmediğini görmekteyiz ve bu sebeple endişelerimiz katlanarak büyümektedir. Sokak hayvanlarının toplanarak, barınaklara kapatılmasına razı olmayacağımızı ifade ederek, yüz yılardır sokak hayvanları ile birlikte yaşam kültürümüzün bozulmadan devam etmesini istiyoruz.

Bu nedenle, yasa tasarısına dair talep ve endişelerimizi, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğrudan ileterek, hayvanların sürgüne, esarete ve ölüme gönderilmemesi için, "katliam yasa tasarısı" olarak adlandırdığımız bu yasama çalışmasının amacı ve ruhuna uygun olarak, STK'lerin ve hayvan hakları savunucularının talepleri ve önerileri doğrultusunda hazırlanmasını istiyoruz.

Mevcut 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili hazırlanacak yasa tasarısında yer alması gerektiğine inandığımız taleplerimiz aşağıdaki gibidir;

1.     Hayvana İŞKENCE, TECAVÜZ, ÖLDÜRME SUÇLARININ ceza alt sınırı en az 2 yıl 1 aydan başlamalı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması-cezaların ertelenmesi-paraya çevrilmesi dahil olmak üzere, hürriyeti bağlayıcılığı engelleyecek tüm alternatiflerin önüne geçilmeli, hayvan sahibinin ya da herhangi bir kurumun şikayet şartı aranmaksızın re'sen soruşturulmalı ve herkes tarafından ihbar edilebilmelidir.

İdari para cezaları artırılmalı, hayvanını terk edene en az 5000 TL'den başlayan cezalar ile bir daha hayvan edinmeden men cezası verilmelidir.

2.     5199 sayılı Kanun’un 6. MADDESİ kesinlikle DEĞİŞTİRİLMEMELİ, bakım evi-doğal parklar-besleme odakları gibi hayvanların esaret ve ölümüne sebep olacak herhangi bir değişiklik yapılmaksızın mevcut durum aynen muhafaza edilmelidir. Belediyelerce bu maddenin ana hükmü olan kısırlaştırmanın hayvan sağlığına, tıbba ve etik kurallara uygun şekilde yapılarak maddenin UYGULANMASI sağlanmalı, kısırlaştırmalar kesinlikle mobil araçlar gibi sağlıksız ve etik dışı uygulamalar ile değil ehil veterinerlerce etik ve tıbbi kurallara uygun olarak yapılmalıdır.

3.    Kanunu uygulamayan belediyeler ve ilgili kurumlar üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İDARÎ YAPTIRIMI olmalı ve hayvana şiddet, vahşet uygulayan belediye görevlileri ve diğer kamu görevlileri soruşturma izni aranmaksızın TCK'ya göre CEZA kapsamına alınarak misliyle cezalandırılmalı, kesilen idari para cezaları da ilgili görevliye rücu ettirilmelidir.

4.     Hayvanat bahçeleri, sirk, yunus parkları, deney laboratuvarlarında esir edilen ve yük taşıtma, dövüş, gösteri, eğlence, terapi gibi amaçlarla kullanılan, her türlü insan menfaati amacı için sömürülen tüm hayvanlar üzerindeki VAHŞETLERE ve ZULME son verilmeli, vahşet, esaret ve zulüm saçan tüm tesisler kapatılarak faaliyetleri son bulmalı, yenilerinin açılması yasaklanmalı, bu tesislerdeki hayvanlar koruma altına alınarak mevcut doğal yaşam ortamlarına en uygun şekilde yaşatılmalıdır.

İnternet-petshop-üretim çiftliklerinden hayvan ÜRETİM ve satışları EN AZ 5 YIL SÜREYLE yasaklanmalı, evcil-yaban hayvanlarının ithalat ve ihracatı durdurulmalıdır.  

5.     ‘Yasaklı Irk’ olarak tanımlanan hayvanların, kısırlaştırılıp belediyelere kayıtları yapılarak AİLELERİNE GERİ VERİLİP düzenli kontrolü sağlanmalı, hayvan sahiplerine ağızlık ve tasma taktırılması zorunluluğu getirilmeli, üretim ve dövüşlerde kullanılan köpekler de kısırlaştırılıp oluşturulacak özel bakım evlerinde rehabilite edilerek TEHLİKELİ OLMAYAN KİŞİLERE yuvalandırılmalıdır.