Kampanya Kapatıldı

üstten ders alma kriteri eşitlensin

Bu kampanya 209 destekçiye ulaştı


Üniversitelerden mezun olunduğunda hayat başarısını belirleyecek yasal nitelik öğrencinin kendini geliştirmesidir. Bunun için de öğrenci çabası, zaman ve mali kaynak etkili olmaktadır. Elbette bütün değişkenleri kontrol altına almak mümkün değil fakat en azından belirli şartlar standartlaştırılmalıdır. Böylelikle pozitif ayrımcılıklara fırsat tanınmamış olur ve eşitlik sağlanır. Öğrenciler üstten ders alarak son yılın ders yükünü hafifletebilir ve KPSS' ye hazırlanmak için daha çok zamana sahip olabilir, okuldan belirlenen süreden daha erken mezun olabilir.

Eşdeğer üniversitelerde üst dönemden ders alabilmek için istenen not ortalaması 2.00-2.50 arasında değişiklik gösterirken üniversitemizde bu şart 3.00 'tür. Bu ölçütün eşitlenmesini yani 3.00'den 2.50'ye çekilmesini ve başarı ölçütüne göre verilen kredinin eşitlenmesini talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.Bugün N imzanı bekliyor!

N A bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kastamonu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: üstten ders alma kriteri eşitlensin». N ve imza atan diğer 208 kişiye katıl.