Victory

Türkiye’nin 35 yıllık Kas Hastalıkları Derneği, Üstelik bakanlar kurulu kararı ile "Kamuya yararlı dernek" olarak tanınmış bir dernek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sokağa terk edilmek isteniyor...

İBB 2 katlı bir binanın kira gelirine mi muhtaç?

Türkiye’de Kas hastalığı ile yaşayanların bir tek derneği var: Türkiye Kas Hastalıkları Derneği

Lütfen imzalayın. 

Letter to
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Engelliler Genel Müdürlüğü Bekir Köksal
Muzaffer Saraç
and 1 other
Belediye Başkanı, İstanbul Kadir Topbaş
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMINA

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nin Yeşilköy'de bulunan Belediyenize ait bir arsa üzerine aylık ödenen kira mukabilinde dernek öz varlıkları, üyelerin ve hayırseverlerin katkıları ile yapılan derneğe ait bodrum kat üzerine üç kat olarak inşa edilen dernek hizmet binasından çıkarmak istediğinizi üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.
Belediyelerin hazine arazisi üzerine yapılan gecekonduların sahiplerine bile arsa bedeli mukabilinde tapularını verdiği bir dönemde siz 2010 yılından beri müteakip defalar aynı girişimi tekrarlamış bulunuyorsunuz. Son olarak sizin isteğiniz doğrultusunda Bakırköy Kaymakamlığı 11 / 9 / 2013 tarihinde yaptığı tebliğ ile Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'ne 1 hafta süre vererek 18 / 9 / 2013 saat 11.00 itibarı ile dernek binasının boşaltılmasını istemiş bulunuyor.
Sayın Başkan, Kas hastaları ve tüm engelli insanlarımız adına sizden bu yanlış karardan bir an önce dönmenizi ve üyelerine yardımcı olmaktan başka hiçbir amacı olmayan Türkiye Kas Hastalıkları Derneği ve benzeri derneklerimize tamamı hastalardan oluşan üyelerine daha iyi şartlarda ve daha fazla hizmet verebilmeleri için Belediyenizin imkânları nispetinde yardımcı ve destek olmanızı talep ediyoruz. Saygılarımızla
Kas Hastalıkları Derneği ve Kas hastalığı ile yaşayan 150000 hasta, yakını, aileleri

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği started this petition with a single signature, and won with 1,000 supporters. Start a petition to change something you care about.