Karolinska: ta ansvar för rasism som äventyrar patientsäkerheten

Karolinska: ta ansvar för rasism som äventyrar patientsäkerheten

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Tove Selenius Moell started this petition to Sjukhusdirektör, Karolinska Sjukhuset Björn Zoëga and

I ett fall som uppmärksammats av bland annat Black Lives Matter Sweden och Aftonbladet berättar Asha, 23, om den rasmässiga diskriminering hon utsattes för i samband med att hon födde sitt första barn. I en redan utsatt situation som många kvinnor upplever som den jobbigaste i livet tvingades Asha dessutom hantera en rasism som var nära att kosta henne livet. Vårdpersonalen vägrade aktivt att undersöka att moderkakan helt avlägsnats, trots att Asha vädjade om hjälp i två dagar. Hon hade typiska symptom på sepsis, vilket orsakade en septisk chock med två hjärtstop. Istället för att få uppleva sitt barns första tid i livet fick Asha vårdas på intensiven. Det bemötande hon och hennes familj upplevt från sjukhusets sida är hårresande.

Som vårdinrättning är det er uppgift att ge en människovärdig vård till alla. I många fall kan man visa förståelse för svårigheten i detta uppdrag, när begränsade vårdresurser gör uppdraget svårt eller nästan omöjligt för de anställda. Men när anställa på grund av rasism förvägrar vård som enkelt hade kunnats ge, så är inte inget mindre än en skam, för er och för Sverige. 

Vi kräver att

  • Karolinska sjukhuset åtar sig att inventera anmälningar om bristande vård och granska om öppen eller strukturell rasism kan vara en bakomliggande orsak
  • Karolinska sjukhuset presenterar en handlingsplan för hur skador och vanvård beroende på den extremt skadliga men vanligt förekommande  uppfattningen att personer med utomnordisk etnicitet har annorlunda smärtupplevelser till varje pris ska stävjas
  • Karolinska sjukhuset ska be om ursäkt till Asha och jobba för att alltid vara lyhörda mot patienter när dessa vädjar om hjälp
  • Karolinska sjukhuset utför en intern utbildning om rasism och diskriminering i vården och lär vårdpersonal om hur man behandlar patienter
  • Karolinska sjukhuset ger likvärdig vård till alla patienter oavsett etnicitet

 

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!