Karatay fiyatları düşür üniversite bilim merkezidir ticarethane değil..

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


  • Bizler KTO Karatay üniversitesi öğrencileri olarak belirli alanlarda eğitim öğrenim gören ve bu eğitimin parçası olan öğrenci fertleriyiz.Amacımız ve gayemiz bu eğitim faaliyetleri çerçevesinde kendimize ve ülkemize  ayrıca bize sağlanan imkanlar çerçevesinde eğitimimizi tamamlayıp ülkemizin sahip olması gerektiği en değerli  eğitimli bireyler olup vatanımıza ve bu değerli topraklarımıza en iyi şekilde hizmet edip katma değer kazandırmaktır.Lakin üniversitemizin bu denli fiyat artışları yüzünden bir çok üniversite öğrencisi maddi imkanları dolayısıyla ve kimi öğrencinin yeterli imkanlara sahip olmaması dolayısıyla ve kimisinin ise maddi imkansızlığı nedeniyle zor bir şekilde eğitim görmesi birçok öğrencinin ise sahip olmadığı imkan neticesinde eğitimini bırakmasına neden olmaktadır.Bu durumların varlığı bizleri derinden etkileyip hüsrana uğratması ve üniversitemizin,ülkemizin bu denli sıkıntılı zamanlardan geçerken çok yüksek fiyatlar çerçevesine erişmesi hayatın genel şartları çerçevesinde her öğrencinin aynı ekonomik düzene sahip olmaması dolayısıyla daha ortak seviyede fiyatlandırmada bulunmaması ve ülkemizin bulunduğu durumda etik olmayıp hakkaniyet ölçüsünde değildir.Genel gayemiz şudur ki, bu fiyatlandırmanın daha ortak seviyelere çekilmesi ve her öğrencinin durumunun göz önünde bulundurulması üniversite yönetiminden talebimiz ve genel temennimizdir.Ayrınca KTO Karatay Üniversitesinin bir vakıf üniversi olarak vakıfların genel amacı topluma faydalı ve nitelikli faliyette bulunmak kazanç amacı gütmeksizin bu faaliyetleri gerçekleştirmek çerçevesinde bu iş ve eylemleri gerçekleştirme amacının varlığı bugün üniversitemiz KTO Karatay Üniversitesinin son öğrenci eğitim fiyatlandırması çerçevesine uygun olmayıp Vakıf gereklerine uygun düşmemektedir.Umarız bu imza faliyetimiz ve gerekçelerimize sizler de uygun ölçüde taktir edersiniz ve hakkaniyet ölçüsüyle yaklaşarak bize yardımcı olmanızın temennisindeyiz...