Karaburun Yarımadası’nın, doğal, kültürel, ekonomik varlıklarını geri dönüşsüz tahrip eden yatırımların durdurularak, ivedilikle Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilmesini talep ediyorum.

Başarı

Karaburun Yarımadası’nın, doğal, kültürel, ekonomik varlıklarını geri dönüşsüz tahrip eden yatırımların durdurularak, ivedilikle Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilmesini talep ediyorum.

Bu kampanya 24.814 destekçi ile değişim yarattı!
Taner Yıldız (T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı) ve tarafına KARABURUN KENT KONSEYİ bu kampanyayı başlattı

 KARABURUN YARIMADASI İÇİN ÇOK GEÇ OLMADAN ACİL KORUMA!

Doğu Akdeniz Havzasının en temiz bölümü olarak tanımlanan Karaburun Yarımadası, nadir ekosistemi,  uluslararası anlaşmalarla ülkemizin de koruma altına almayı  taahhüt ettiği, nadir/azalan/nesli tehlike altındaki türleri de barındıran zengin biyoçeşitliliği ile dünya mirasıdır. Karaburun Yarımadası, ancak bu değerlerin ve kadim kültürünün  korunmasıyla var olacak,  doğa ile barışık yerel kalkınma potansiyeline  sahiptir.

Bu varlıkların korunabilmesi, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için ortak bir bilinç ve kararlılıkla, bilim insanlarının da katkılarıyla, Kent Konseyi tarafından  hazırlanan rapor, “Karaburun Yarımadası’nın Bütünsel Bir Yaklaşımla Korunması”  gereği ve talebiyle Karaburun Belediye Meclisi Kararı olarak Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne iletilmişti.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan, Karaburun  Yarımadası’nın önemli bir denizel alanı ile karasal alanını  kapsayan “Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇKA) İnceleme ve İlan Gerekçe Raporu”na ilgili Bakanlıkların/kurumların görüş bildirim süreci devam ediyor.

Ancak aynı anda, denizlerimizde ve karasal alanlarımızda doğal habitatı hızla tahrip ederek yaban hayatı geri dönüşsüz bir  şekilde yok oluşa doğru götüren, kısıtlı tarım alanlarımıza, otlaklarımıza ve denizlerimize yayılarak yerel halkın sosyal ve ekonomik varlığı ile kadim kültürünü tehdit eden yatırımların ağır baskısı hızla ve katlanarak devam ediyor.

Var oluş ile yok oluş arasındaki geçişin yaşandığı çok kritik bir noktada olan Yarımada’da tüm canlıların yaşamı bıçak sırtında. Akdeniz Fokları, Ada Martısı, Yılan Kartalı, Nal Burunlu Yarasa, Ada Doğanı, Deniz Çayırları gibi ülkemizin de koruma altına almayı  taahhüt ettiği daha pek çok canlı türünün yaşamı tehdit altında.

Çok geç olmadan, yaban hayatı ve yaşam alanlarımız tümüyle yok edilmeden, “Karaburun Yarımadası ÖÇKA İlanı Gerekçe Raporu”nun henüz imzalamayan ilgili diğer bakanlık ve kurumlarca onaylanarak Yarımadamızın bir bütün olarak ÖÇKA  ilan edilmesi yaşamsal önem taşıyor.

Tüm doğa severleri, yaşam hakkı savunucularını Karaburun Yarımadası’nın çığlığını imzalarıyla desteklemeye ve bu imza kampanyasını yaygınlaştırmaya davet ediyoruz.

Not: Kampanyayı imzaladıktan sonra Facebook ve Twitter'da paylaşarak ve çevrenizdekilere duyurararak daha çok kişinin destek vermesini sağlayabilirsiniz. 

Başarı

Bu kampanya 24.814 destekçi ile değişim yarattı!

Bu kampanyayı paylaş