Kampanya Kapatıldı

KAPSAM DIŞI BELEDİYE TAŞERONLARI

Bu kampanya 128 destekçiye ulaştı


696 sayılı kanun hükmünde kararname, taşeronlara yönelik kapsayıcı bir yasa olmayarak sadece bir kısım taşeron işçisi için hazırlanmış bir kararname olmuştur. 696 sayılı kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesindeki şartları sağlamadığımız söylenerek kapsam dışında bırakıldık. Umut ile bekleyen birçok taşeron işçisi gibi bizde şuanda konuşulması gereken konunun talep değil teşekkür olması gerektiğini düşünüyoruz. Devletimiz bunu göz ardı etmemeli ve bu kararname ile mağdur olanlara çözüm bulmalıdır. Bizler “Şartsız, amasız, fakatsız” kadro hayaline girmişken taşeronlar içinde yapılan bu ayrım hayal kırıklığı olmuştur. Adalet kavramıyla yola çıkan devletimizin bu konuda da adaletini koruyacağını umut ediyor, içinde bulunduğumuz mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz.Bugün KAPSAM DIŞI imzanı bekliyor!

KAPSAM DIŞI BELEDİYE TAŞERONLARI bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «KAPSAM DIŞI BELEDİYE TAŞERONLARI». KAPSAM DIŞI ve imza atan diğer 127 kişiye katıl.