#Hayvan Hakları

#Hayvan Hakları

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
KANUN tarafına Metin Şahin bu kampanyayı başlattı

Hayvanların da birer can olduğu, yaşama hakları olduğu hatırlansın. Onlara zarar verenler için en ağır cezaların olduğu yasa bir an önce çıksın.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun Kabahatler Kanunu kapsamında olmasından dolayı hayvana şiddetin sonucu sadece idari para cezası olması, bu insanlık dışı eylemlerin önünü kesmiyor. 

Bu suçların Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. 

Hayvanlara karşı psikolojik-fiziksel şiddet içeren, cinsel istismar, dövüş, zehirleme vb. gibi eylemlerin gerektiği şekilde ve sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı olmaksızın, görevini kötüye kullanan yerel yönetimler de dahil olmak üzere cezalandırılması için gereken değişikliğin ertelenmeden yapılması gerekiyor. 

Kampanyayı imzalayıp, paylaşmanız dileğiyle

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.