Petition Closed

Support for freedom from India

This petition had 207 supporters


ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ-ದರ್ಬಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದು ಕನ್ನಡಿಗರದ್ದಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯರು('ಭಾರ'ತೀಯರು) ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲ-ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.Today: Ranjitha is counting on you

Ranjitha Gowda needs your help with “Kannadigas: Support for freedom from India”. Join Ranjitha and 206 supporters today.