Petition Closed
Petitioning Kannadigas

Support for freedom from India

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ-ದರ್ಬಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದು ಕನ್ನಡಿಗರದ್ದಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯರು('ಭಾರ'ತೀಯರು) ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲ-ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

This petition was delivered to:
  • Kannadigas

    Ranjitha Gowda started this petition with a single signature, and now has 207 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    Today: Ranjitha is counting on you

    Ranjitha Gowda needs your help with “Kannadigas: Support for freedom from India”. Join Ranjitha and 206 supporters today.