Kangal Yılanlı Dağına Maden İstemiyoruz. Yaban hayatı ve Doğayı Koruyoruz.

Kangal Yılanlı Dağına Maden İstemiyoruz. Yaban hayatı ve Doğayı Koruyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sivas il çevre müdürlüğü, Sivas Valiliği tarafına hasan aslan bu kampanyayı başlattı

TOPRAĞIMIZI, DOĞAMIZI VE YAŞAM ALANLARIMIZI KATLETMEYİN..

Yılanlı Dağ; Sivas'ın Kangal ve Ulaş ilçesi sınırlarında kalan, 2650 metre rakımlı, sönmüş volkanik bir dağ, halkımızın kutsal dağıdır.
Yılanlı Dağ çok sayıda endemik bitki barındıran; Nesli tükenmekte olan Dağ keçisi, Nesli tükenmekte olan Boz ayı, Nesli tükenmekte olan kınalı keklik, Nesli tükenmekte olan Bozkır Kartalı, Nesli tükenmekte olan kaya kartalı, Nesli tükenmekte olan Anadolu vaşağı, yaban domuzu, kurt, tavşan, tilki, serçe, sığırcık, yılan, arı, kelebek ve daha çok sayıda canlıya yurt olan bir doğa parçasıdır.
Bunun yanında zirvesinde Alevi, Sünni, Kürt, Türk tüm köylerin kutsal kabul ettiği, dua edilen, derman beklenen adına Sultan Melek denilen bir ziyaret yerini barındırır.
Yılanlı dağ’ın eteklerinde yer alan ve yapılmak istenen mermer ocağından birinci derecede etkilenecek olan Gençali, Dereköy, Dağönü, Kürkçü, Korubaşı, Güneşli, Karagöl köylerinin muhtarlıkları ve bu köyler adına kurulmuş olan derneklerimiz başta olmak üzere, çok geniş bir çevreyi de içine katarak Çevre Platformu'nu oluşturduk.
Vahşi kapitalizmin maksimum kâr hırsı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sınır tanımıyor. Yeni maden sahaları açmak için doğal yaşam ortamlarımız delik deşik ediliyor, yer altı sularımız maden yıkamak için sondajlarla çekilerek tüketiliyor. Orman alanları daralıyor, ırmak ve çaylarımız HES’lere kurban ediliyor. Orman hayvanları yaşam alanlarından uzaklaştırılıyor, yaban hayat ölüyor. Tüm ülke bir inşaat ve maden şantiyesi haline getiriliyor.
Yılanlı dağın da yapılmak istenen de budur; daha çok rant için daha çok doğa sömürüsü! Köyleri dolaşıp, şantiyede iş teklif edecekler, doğaya hiçbir zarar vermeyeceğiz diyecekler, hep birlikte zengin olacağımızı söyleyecekler! YALAN
Bizler çocuklarımıza madenlerle kirlenmiş, zehirlenmiş, terk edilmiş topraklar değil; kirlenmemiş, herkesin birarada yaşayacağı topraklar bırakmak istiyoruz. Bizler, çocuklarımıza, tüm yöre halkının kutsal kabul ettiği, özgürce ibadetlerini gerçekleştirecekleri temiz bir Yılanlı dağ bırakmak istiyoruz.
Anayasamızın 56. Maddesinde; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” Denilmektedir.

Çevre Bakanlığının bu projeyi iptal etmesini Yılanlı Dağını biz sahiplerine bırakmasını istiyoruz.
Buradan Şirket yetkililerine sesleniyoruz: Dağımızda ve Topraklarımızda Maden aramanızı ve tarihimizi katletmenizi istemiyoruz.

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.