KANAL İSTANBUL PROJESİ KALDIRILSIN

KANAL İSTANBUL PROJESİ KALDIRILSIN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
cevre bakanligi ve tarafına Abdullah Çimili bu kampanyayı başlattı

Kanal İstanbul projesinin olumsuzlukları:

1-) Mali açıdan: Ülkemizin çok daha önemli yatırımlara ve teşviklere ihtiyacı olduğu bu dönemlerde, uzun yıllar devam edecek bir borç yükü getirecek, gelir beklentisi gerçekleşmetecek ve bekli de yükleniciye yıllarca hazineden garanti parası ödenecek (örnek, şehir hastaneleri gibi).

2-) Çevre açısından: Mevcut su havzalarımız yok olacak veya tuzlanacak. Bitki florası bozulacak, hayvan popülasyonu yok olacak. Karadeniz seviyesinin yüksekliği  nedeniyle Marmara da zehirli hale gelecek ve Karadeniz gibi ölecek.

3-) DEPREM RİSKİ açısından: Çıkan hafriyat toprağının Marmara’da adacıklar için dökülmesi, Marmara tabanını çökertecek, fay hattının aşırı derecede kırılmasına ve 7 şiddetinde beklenen Marmara depreminin 9 hatta 10 şiddetine çıkabileceği gerçeği var. Ayrıca , ada haline getirilen İstanbul’un Trakya kesimi, olası bu depremde tamamen yok olacak şekilde hasar görecek, belki de yok olacak. Sanayi bölgeleri yok olacak, EKONOMİ tamamen duracak.

4-) JEOPOLİTİK açıdan: Mondros mütarekesi nedeniyle hiç bir gemi bu kanaldan geçmeye mecbur tutulamayacağı için gelir ve fayda temin edilemeyecek.
  

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.