Kampanya Kapatıldı

Üniversitelerde Polis İstemiyoruz!

Bu kampanya 342 destekçiye ulaştı


Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, bilimin gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılıdır. Üniversiteler bilimsel projelerin hayata geçirildiği, düşünsel karşıtlıkların şiddetle sonuçlanmadığı, en zıt görüşlerin bile saygı ve hoşgörü çerçevesinde bir arada bulunabildiği, araştırarak elde edilen bilginin, üzerine düşünerek geliştirildiği eğitim kurumlarıdır. Kısaca demokrasilerin vazgeçilmezlerindendir ve bu doğrultuda özerkliklerinin sağlanması birincil koşul olarak gözetilmelidir.
Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, ifade ve düşünce özgürlüğü üniversiteler için olmazsa olmazlardandır. Üniversitelerde özel güvenliğin yerini polisin alması ise bu özgür düşünce ortamına ciddi tehdit oluşturmaktadır. Hükümetin ötekileştirici ve kutuplaştırıcı tutumunun da etkisiyle günbegün artan polis şiddeti ise polisin üniversitelere girmesiyle, tıpkı eylem alanlarında, hatta 2012 Aralık’ında ODTÜ’de de görüldüğü gibi muhaliflerin maddi ve manevi anlamda büyük kayıplar yaşamasına neden olacaktır. Bunlarla birlikte herhangi bir siyasi topluluğa üye olan veya bu tür toplulukların etkinliklerine katılımda bulunan öğrenciler fişlenecektir.
Düşünce özgürlüğünün evrensel bir değer olduğunu göz önünde bulundurarak, bilimin ve demokrasinin gelişiminin sağlanabilmesi için üniversitelerde polis istemiyoruz!Bugün ODTÜ ADT imzanı bekliyor!

ODTÜ ADT bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kamuoyuna: Üniversitelerde Polis İstemiyoruz!». ODTÜ ADT ve imza atan diğer 341 kişiye katıl.