Kampanya Kapatıldı

Kadroya Geçiş Aşamasında Oluşturulan Kurullardan “RED” Cevabı Alan İşçiler

Bu kampanya 199 destekçiye ulaştı


Devlet kurumlarında kadroya geçiş sürecinde yapılan komisyon incelemelerinde 4 Aralık 2017 tarihinde “Fiilen Çalışmamış Olunması’’ gerekçesi ile RED cevabı alan “Geçici İşçilerin” iş akdinin sona ermemiş olması ve bu tarihi kapsamakla beraber, tekrar ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılmak üzere, çalışma durumları askıya alınmıştır.\\n696 sayılı KHK’ nın 127. Maddesi ve 375 sayılı KHK’ ya eklenen geçici 23. Maddenin 16. Fıkrasına göre; raporlu veya izinlilerin yerine çalıştırılmak üzere geçici işçi olarak istihdam edenlerin, 4 aralık 2017 tarihinde “fiilen çalışma şartı aranmaksızın” geçici işçi olarak kadroya alınacağı düzenlenmiştir. Kurulan komisyonlar tarafından kadroya geçiş taleplerinin RED edilme gerekçesinin mevzuata uygun olmadığını ve “Geçici İşçilerin” kadro hakkına sahip olduklarını, bu neden ile kadroya geçirilmeme kararlarının düzeltilmesini arz ederiz.Bugün Mehmet Cem imzanı bekliyor!

Mehmet Cem Şengül bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kadroya Geçiş Aşamasında Oluşturulan Kurullardan “RED” Cevabı Alan İşçiler». Mehmet Cem ve imza atan diğer 198 kişiye katıl.