Kampanya Kapatıldı

Kadına Hayvana eşeğe kediye köpeğe tecavüz acil bir şekilde yargılanmalı

Bu kampanya 5.683 destekçiye ulaştı


Bu kişiler cezalandirilsin hayvanların cinsel amaçla suiistimal edilmesidir. çeşitli dönemlerde yasalarımızda suç sayılan bir eylemdir: i. selim kanunlarına göre hayvanlarla cinsi münasebette bulunanlar tazir edilip ayrıca ağaç (sopa) başına 1 akçe de para cezasına çarptırılırlardı. 765 sayılı türk ceza kanunu'na göre ise, genelde hayvanlara kötü muamele başlıklı 577. madde hükümlerine göre değerlendirilirdi. doktrinde hayasızca hareketler konulu 419. maddenin "alenen hayasızca vaz'u harekette bulunanlar on beş günden iki aya ve o suretle cinsi münasebette bulunanlar altı aydan bir seneye kadar hapis ve bu fıkrada yazılı hallerde ayrıca 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar" hükmüne göre ceza verilebileceğini savunanlar da olmuştur. 5237 sayılı yeni türk ceza kanunu'nda konuya ilişkin hüküm yoktur ama 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu'nda ise açık hüküm vardır: kanunun 14/(j). maddesi hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak ve işkence yapmanın açıkça yasak olduğunu belirtir. bununla birlikte, bu maddeye aykırı hareketin cezası 28. maddenin (k) bendine göre yalnızca para cezasıdır. bu işin fiilen uygulanmasına ilişkin hükümler belirtildiği gibiyken, ilginç bir şekilde 5237 sayılı türk ceza kanunu'nun 226/4. maddesine göre hayvanlarla cinsel münasebete ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişinin, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılması gerekmektedir. ayrıca bu ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi de, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır. hayvanlarla cinsel ilişki görüntülerini çekmek, bu görüntüleri herhangi bir siteden, kazaa'dan veya e-mule'den indirmek ve bilgisayarında depolamak, hele ki bir cd'ye çekmek ve dahi satmak, hele hele veletlerin izlemesine neden olmak, yasalarımız nezdinde hayvanlara tecavüz etmekten daha büyük bir suçtur. bilmem anlatabildim mi? aklı başında bir insan için bu tantananın her türlüsünün açık bir hayvanlık olduğu izahtan varestedir.


Bugün sanem imzanı bekliyor!

sanem naz bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kadına Hayvana eşeğe kediye köpeğe tecavüz acil bir şekilde yargılanmalı». sanem ve imza atan diğer 5.682 kişiye katıl.