Kadının Kimliği Var!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


KADININ KİMLİĞİ VAR!

Evlilik, bir kadının kendi kimliğinden, kendi köklerinden vazgeçip erkeğin kimliğine mahkum olmasını mı gerektirmelidir?

Kadın evlendiğinde kocasının soyadını almakla kalmıyor; kütük kaydı, bağlı olduğu il ve ilçe, mahalle ve köy de kendisinin onayı alınmaksızın eşinin kimlik kaydına geçiriliyor. Tıpkı edinilmiş bir mülk gibi muamele gören kadın, eşini kaybederse yeniden evleninceye kadar ölen kocasının aile kütüğünde kalıyor. Kadın neden evlenip boşandıkça babasının kimliğinden eşinin kimliğine, eşinin kütüğünden yeni eşinin kütüğüne, başka seçenek kalmazsa tekrar babasının kütüğüne taşınıp durmak zorundadır?

Kadınların, evlendiklerinde kayıtlı kütük bilgilerinin değişmesi, açıkça cinsiyete bağlı bir ayrımcılıktır! Kişinin onayı ve izni olmadan nüfus kaydının tek bir harfi bile değiştirilemezken evlilikte kadının görüşü dahi alınmaksızın böyle büyük bir değişiklik nasıl yapılabilir? Kişinin ismi üzerindeki hakkı, şahsa sıkı sıkıya bağlı, devredilemez ve feragat edilemez haklardandır.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 23. maddesinin 2. fıkrasında "Evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir." hükmü yer almaktadır.

Kadınların kimliğini erkeğin mülki bir hakkı gibi gören bu maddenin, kadın-erkek eşitliği gözetilerek ivedilikle yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Çünkü kadının da bir kimliği var ve yok sayılamaz.

NOT: Bu metin, konuyla alakalı toplumsal duyarlılığa sahip seslerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.