Kampanya Kapatıldı

Kadıköy Meydan ve Haydarpaşa Port Projesine Hayır!

Bu kampanya 2.620 destekçi ulaştı


İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Kadıköy Meydan projesi ve Haydarpaşa garı için dilekçe vererek karşı çıkan insanları dinlemedi ve projenin ilk adımı olan Haydarpaşa tren garını otel yapma yolunda adımlar attı. Yine halka sorulmaksızın.

BU KISIM ÖNEMLİ: "Ancak  proje İBB'de itirazlar için askıdayken, Kadıköy Belediyesinin çağırısıyla 5000'den fazla imza toplandı ancak, İBB Meclisi ilk oturumda itirazın tartışılmasını oy çokluğuyla reddetti. Bu bağlamda Kadıköy Belediyesi halihazırda dava açma hazırlığında ve bireysel davalar için de çağrı yaptı."

 

Peki bu açılacak bireysel davaların gerekçesi ne?


Resimde görülen Kadıköy meydan projesi. Halka sorulmadan, hatta "yerel belediyelerin" dahi fikri alınmadan gerçekleştirilen bir proje daha. Haydarpaşa gar ve çevresi bir yana, tüm rıhtım da yeniden biçimlendiriliyor, planda yine dev ağaçsız beton alanlar var.

İBB’nin tüm meydan düzenlemelerinde karşımıza çıkan “dev beton alanlar” bu planda da mevcut. Ağacı arayın ki bulasınız.Meydandaki 1978 yılında halkın parasıyla yerel belediye tarafından yaptırılmış Atatürk heykeli de kaldırılıyor. 

3. derece sit alanı olan KUŞDİLİ ÇAYIRI içinse bir AVM projesi yapılmıştı ancak bu proje durduruldu. Yerine bir yer altı otoparkı yapılması planlanıyor. Ancak bu 2 katlı yer altı otoparkı yeşil alanı korumak için yeterli görülmüyor.  Sonuçta yine yeşil alanlardan  “para döndürülmeye” yani İspark olarak kalmaya devam edecek.

 1/5000 ölçekli İmar planı içinde yer alan plan notlarında, planlama alanında aktif yeşil ve açık yeşil olarak ayrılan alanların neredeyse TÜMÜNE yapılaşma kararları getirilmiş. bu alanların altlarında yer altı otoparkı, çarşı ve geçişler düzenlenmiş, aktif yeşil alan olarak belirlenen zemin altı geçiş güzergahlarında ticari birimler ve otopark yapılabilir denilmiştir. 

Bunun yanı sıra Gülhane askeri tıp akademisi ve GATA çekmeköye taşınıyor, tarihi Marmara üniversitesi de Maltepeye taşınıyor ki o binanın başına neler geleceği konusunda henüz bir fikir yok.

Bu projeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na Türkiye Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB), TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından, İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Davada yürütmeyi durdurma ve idari işlemin iptal edilmesi talep edildi. Davanın dilekçesinde gerekçe olarak "Kamu yararı gözetilmediği ve tarihi yapıya ait planın, emlak yatırımları gözetilerek değiştirildiği" belirtildi. 

 Projeyle ilgili görsellere ise bu linklerden ulaşabilirsiniz: http://1eladenecli.wordpress.com/2012/08/20/iste-yeni-kadikoy-meydani/

 Bugün Elvan Solmaz imzanı bekliyor!

Elvan Solmaz bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kadıköy Meydan ve Haydarpaşa Port Projesine Hayır!». Elvan Solmaz ve imza atan diğer 2.619 kişiye katıl.