Kabataan: Supportahan ang Resulta ng Halalan 2022

Kabataan: Supportahan ang Resulta ng Halalan 2022

Started
May 12, 2022
Signatures: 26Next Goal: 50
Support now

Why this petition matters

Started by KKDAT Kami

Bilang isang tunay na kabataang makabayan tungkulin nating suportahan ang resulta ng katatapos na halalan at tulungan ang susunod na administrasyon upang higit pang mapa unlad ang kasalukuyang estado ng ating bayan.

Sa nakalipas na halalan ay nahati-hati tayo sa ibat ibang kulay ng mga politikong ating sinuportahan, ngunit sa huli ang boses ng nakakarami parin ang mananaig dahil yan ang diwa ng demokrasya. 

Kaya hinihikayat naming ang kapwa naming mga kabataan na supurtahan ang resulta ng nakalipas na halalan at tulungan ang mga nailuklok na bagong manumuno sa ating pamahalaan at huwag hayaan gawing kapital ng mga kumustang grupo ang naging resulta ng halalan upang mag udyok ng malawakang protesta at kaguluhan, dahil sa huli kahit sino pa ang umupo sa katungkulan kung hindi natin ibibigay ang nararapat na supurta ay walang pupuntahan ang ating bansa. 

Ang gusto ng kabataang Pilipino ay pag-unlad at kapayapaan makakamit lamang ito kung susuportahan natin at tutulungan ang ating gobyerno.

Support now
Signatures: 26Next Goal: 50
Support now