#KıdemTazminatımaDokunma

#KıdemTazminatımaDokunma

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 35.000.


Özellikle genç işsizliğin ve kadın işsizliğinin ürkütücü boyutlarda olduğu, her gün dört beş işçi arkadaşımızı iş cinayetlerine kurban verdiğimiz çalışma saatlerinde dünya rekorları kırdığımız, açlık sınırının altındaki asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği bu pandemi sürecinde en temel kazanılmış haklarımıza, birikmiş emeğimiz ve çocuklarımızın geleceği olan kıdem tazminatlarına el uzatmaya çalışıyorlar.

Yıllardır kıdem tazminatımızı fona devretmek adı altında gasp etmeye çalıştılar. Dün olduğu gibi bugün de kıdem tazminatı hakkımıza el uzatmaya çalışmaya kalkarlarsa sendikalı, sendikasız tüm işçi kardeşlerimizle birlikte sonuna kadar kıdem tazminatı hakkımıza sahip çıkacağız

#KıdemTazminatımaDokunma