Kıbrıs Türk Öğretmenler Kredi Kooperatifi Kredi Faizlerini Sözleşme Zamanına Sabitlesin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


08.10.2018

 


Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu’na,

 


Ülkemizde, siyasi, eğitim, sağlık gibi önemli alanlarda çok ciddi sıkıntıların yaşandığı ve bu eksikliklerin çözümü konusunda yetkili mekanizmaların yetersizliği, bu ülkeye gönül vermiş bizlerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Türk Lirası’nın döviz karşısında müthiş değer kaybı insanımızın alım gücünü düşürmüş, fakirleşmeyi artırmıştır. Birçok küçük esnaf ve işyerinin iflasına yol açmış, borçlu ve emekçi kesimin ruhsal bunalımlar yaşamasına neden olmuştur.

Özellikle ekonomik krizi, damarlarına kadar hisseden tüm kesimlerin ayakta durmaya zorlandığı böyle bir dönemde, bankaların ek faiz uygulama yoluna gitmesi; çocuklarının eğitimini borçlanarak sürdüren, sağlık kurumlarında ücretli sağlık hizmetleriyle yaşamını devam ettirmek zorunda bırakılan, herşeyin parayla alınıp satıldığı bir ülkede, hayat kalitesini artırmaya çalışan emekçilere vurulan en şiddetli darbelerden biri olmuştur. Özellikle bazı bankaların yasal boşlukları fırsat bilerek mevduatlarda oluşan açıkları kapatmak amacıyla taksitleri devam eden borçlara bile ek faiz uygulaması getirmesi, kabullenebileceğimiz bir durum değildir.

Ticari anlayışla bankacılık sektöründe faaliyet gösteren sermaye destekli bankacılığın, emekçinin boğazına sarılan uygulamalarını yıllarca reddeden, aydın, duyarlı, demokratik ve örgütlü mücadele sonucunda dayanışmayı hedef alan öğretmenin bir kuruluşu olan Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd.’nin, yönetim kurulunun borç fazilerini yüzde yüze varan bir oranda artırması, kabullenilir bir yaklaşım değildir.

Bir avuç öğretmenin kendi öz varlıklarını ortaya koyarak 60 yıl önce kurdukları ve sermayeye karşı, karşılıklı yardımlaşma esasına göre yola çıkarak yarattıkları bir kooperatifin, böyle bir karara imza atması, kooperatifçilik ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.

Yıllarca, Öğretmenler Kooperatifi, ekonomik ve sosyal gelişimin bir aracı olmuştur. Öğretmenler Kooperatifi, ekonomik yönden zayıf olanların birleşmelerinden ve dayanışmalarından doğmuş bir kurumdur. Sendikası ile bütünlüklü ve öğretmenin bir kurumu halinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Öğretmenin ekonomik güçlüğünü yenebilmesinde ve örgütlü yapının varlığını, birliğini sürdürebilmesi amacıyla kurulmuştur.

Kooperatifimizin, maaliyetini, öğretmenin karşılayacağı boyutta olan, piyasa odaklı olmadan yıllar önce yaptığı apartman ve evler, öğretmeni sermayenin eteklerinden kurtarmıştır. Gelişen bu süreçte, kooperatif anlayışı ile bu ideolojik yaklaşımdan taviz vermeden, kooperatif bankacılığını sürdürmesi gereken bu kuruluş, bir ticari ve özel banka gibi süreci fırsat bilerek elini borçlu öğretmenin cebine sokan uygulamaya imza atmıştır.

Aldığı maaşa göre borç talep eden ve aylık taksidini birçok alandan keserek ödemeye çalışan öğretmene, TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi sonrasında da “herkes elini taşın altına koymalı” denebiliyorsa, öğretmen de kendi öz kuruluşundan, bankacılık kar marjını yükseltmek değil, öğretmen gibi elini taşın altına koymayı beklemektedir.

Ülkede yaşanan gerçeklerin farkında olarak bu satırları yazarken, “yasaldır, bu yüzden yaptık” diyebilmek, kolaya kaçmaktır. “Fazileri yukarı çekerek yasal süreci işlettik” diyebilmek, yaşanan meşru olguları görmemezlikten gelmektir. Bizim Kooperatifimiz ticari bir banka anlayışı ile yönetilemez. Öğretmenin, “ticari bankalardan farkımız kalmadı” diyebilecek duruma düşürülmesine neden olan bu tip uygulamaları, öğretmene sunamaz. Bu karar, öğretmenin çöküşünü getiren bir karardır.

Gelinen noktada, ek faiz uygulamasını doğru bulmadığımızı belirtir, Kıbrıs Türk Öğretmenler Bankası Yönetim Kurulu’ndan ek faiz uygulamasının kaldırılmasını talep etmekteyiz.

Gereğinin yapılmasını bekler, saygılar sunarız.

 


Dağıtım:

1-Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Yönetim Kurulu