Kışlasız Bedelli Askerlik veya Zorunlu Askerliğin Kaldırılması

Kışlasız Bedelli Askerlik veya Zorunlu Askerliğin Kaldırılması

Başlama tarihi:
2 Eylül 2022
İmzalar: 818Sonraki Hedef: 1.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Batu Onur

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm erkeklerin ''zorunlu'' olarak askerlik görevini yerine getirmesi konusunun yaşattığı sorunlara ilişkin düzenleme yapılması gerekmektedir.

Her şeyden önce askerlik görevini yerine getirmeyen kişiler vatanını sevmeyen kişiler değildir. Lakin, gençlerin istihdam edilebilmek için zorluklar yaşadığı bu dönemde bulunan bir işin askerlik sebebiyle bırakılmak zorunda kalınması da acımasız gerçeklerden biridir. Hayatlarımızda yaşadığımız zorlu dönemlere ek olarak çok yüksek rakamlar karşılığında bedelli askerlik kanunu düzenlenmiştir. 

Ancak zorunlu askerlik hem kanunlara hem de insani yaşam şartlarına aykırıdır. Keza aşağıdaki kanunları incelediğimizde karşımıza zorunlu askerlik konusunun kanuna karşı olduğu da görülebilmektedir:

Türkiye’ de 1982 Anayasası’ na göre askerlik vatan hizmeti içinde görülmektedir. 1982 Anayasası’ nın vatan hizmeti başlıklı 72. Maddesi ise şöyledir:

“Vatan hizmeti her Türk’ ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.”

Buradan çok açık anlaşılacağı gibi, anayasa askerliği zorunlu kılmamaktadır. Askerlikle ilgili düzenlemeleri kanuna bırakmıştır. Bu konuyla ilgili kanunlar ise askerliği zorunlu kılmaktadır. Bu kanunlar 1927 yılında yürürlüğe giren 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu’ dur. Vatan hizmetinin silahlı askeri eğitimle bir tutularak zorunlu düzenlemeye tabi tutulması, hukuka uygunluğu tartışılan bugünkü (1982) anti-demokratik anayasaya bile aykırıdır.

Zorunlu askerlik görevini yerine getiren bedelli / bedelsiz tüm bireyler hayat mücadelesi verilen bu günümüz şartları altında hayatlarını yarıda bırakarak bu görevi yerine getirmek zorunda bırakılmaktadır. 

Askerlik görevinin ''gönüllülük'' esasına bağlanması, bedelli askerlik adı altında bir kanun ile kişilere yardım edilmesi bekleniyorsa, bu imkanın ''kışlasız'' olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Profesyonel ordu kullanan tüm devletlerin örnek gösterilebileceği günümüz şartlarında gençlere zorunlu askerlilik adı altında değil de, daha bağımsız ve özgür hissettikleri seçenekler sunulmalıdır. 

Dövizle askerlik gerçekleştiren vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı herhangi bir getirisi olmadığı gerçekliğinin yanısıra, Türkiye Cumhuriyeti'nde çalışarak ülkesine hizmet eden, ülkesinin geleceğine yön veren şirketlerde üreterek emek veren işçi genç kardeşlerimizin önü açılmalıdır.

Zorunlu askerlik kaldırılmalı, gerekirse bedelli askerliğin kışlasız hale getirilmesi, kışlasız bedelli şartlarının da yumuşatılması ve bu işin tamamen gönüllülük esasına getirilmesi 2023 seçimleri öncesinde de önemli ve masaya yatırılması gereken bir konudur. 

Destek ve imzalarınız konuyu yüce T.B.M.M'ine taşınması konusunda yardımcı olacaktır. Devlet büyüklerimizin bu konudaki çözüm odaklı atılımları çok acil bir şekilde ortaya konmalıdır.

Hemen destekle
İmzalar: 818Sonraki Hedef: 1.000
Hemen destekle