Kampanya Kapatıldı

Kütahya’nın Tarihi Simgesi Çinili Vazoma Dokunma

Bu kampanya 1.056 destekçiye ulaştı


 

Anadolu’daki sayısız evde asker hatırası ya da anı fotoğrafların fonunu oluşturan, kış gelince sarılıp sarmalanarak korumaya alınan, baharda da açılarak rengarenk görünüşü ile yazın gelişini müjdeleyen Kütahya’nın simgesi Çinili Vazo’dan vazgeçmek mümkün değildir. 

Kütahya Çinili Vazosu 1400’lü yıllardan beri kentin önemli bir sanatı olan çinicilik sanatının tüm Dünyaya yayılan güzel örneklerinden olan çini vazolardan esinlenerek ve Kentin Simgesi olarak tasarlanmış ve uygulanmış ve kabul görmüş bir Fikir ve Sanat Eseri Kent Simgesi’dir.

Bu nedenle Çinili Vazo’da yapılacak her türlü fiziki ve inşaii uygulama hem 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hem de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca değerlendirilmelidir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun Tespit ve Tescile ilişkin 7. Maddesi “…….tarih, sanat, bölge ve diğer özellikleri dikkate…….” gereği yapılacak değerlendirmede Çinili Vazo:

-Kent Belleğinde önemli bir yeri vardır,

-Kentin yüzyıllardır önemli bir meslek dalı olan çiniciliğe vurgu yaparak onu kenti hiç tanımayan ve ilk kez gelenlere bile ilk bakışta gerek yeri (Kent Meydanında) gerek tasarımı ile Kent ve Kent Tarihi açısından fikir vermesi nedeni ile tarihi ve anı değeri vardır, bu değer yıllar geçtikçe de artacaktır.

-İlk tasarımından günümüze itinalı bir şekilde korunarak özgünlüğünü korumuştur,

-Kütahya Çiniciliğinin simgesi olarak tek örnektir,

-Kütahya Çiniciliğini tanımlayan ve tanıtan geleneksel değeri olan bir Kent Mobilyasıdır.

Ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 19.06.2007/729 sayılı İlke Kararı doğrultusunda Kütahya Çiniciliğine adanarak, toplumsal bir kavramı simgeleyen, bulunduğu Kent Meydanı ve etrafındaki kentsel doku ile etkileşimi niteliğinde anıt-heykel özelliğini kazanmış olan, simge özelliğindeki Çinili Vazo’nun  kültür varlığı olarak Koruma Bölge Kurulu’nca değerlendirilerek, korumaya alınmalı ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun III  Güzel sanat eserleri: Madde 4. 2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar, 3. Mimarlık eserleri, maddeleri gereği Kent Meydanı’nda hem Kent Simgesi bir Anıt Eser, hem de Kent Meydanını taçlandıran bir Kent Objesi Mimari Eser olarak değerlendirilmelidir.

EK:1)-2863 sayılı Kanun

     2)-5846 sayılı Kanun

    3)-729 sayılı İlke Kararı Bugün NİDA imzanı bekliyor!

NİDA OLÇAR bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kütahya’nın Tarihi Simgesi Çinili Vazoma Dokunma». NİDA ve imza atan diğer 1.055 kişiye katıl.