Kütahya Doğluşah köyüne zarar verecek maden ocağına karşı yardım edin lütfen

Kütahya Doğluşah köyüne zarar verecek maden ocağına karşı yardım edin lütfen

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
orman bakanlığı ve tarafına Osman Göbet bu kampanyayı başlattı

Doğluşah köyü sakinleri olarak maden ocağının açılmasını istemiyoruz. Çünkü;
1-Bu bölge 3000 yıllık friglerin yaşadığı bölümdür.
2-Köyümüzün hayvanlarının otlatıldığı , hayvanların geçiş güzergahının olduğu bölümdür.
3-Bu bölge köyümüz için kutsaldır. Burada bulunan tekke-yatırın olmasından dolayı bu bölgeden ot dahi koparılmamaktadır. Bu bölgeye gözümüz gibi bakmaktayız.
4-Köy derneğinin kooperatif kurma çalışmaları ile burada turizm yapılması planlanmaktadır. Motosporcularının konaklaması, doğa yürüyüşleri, atv turları gibi etkinlikler yapılarak köy tanıtımı için çalışmalar yapılacaktır.
5-Ekonomimiz için tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, turizm önemlidir . Aynı şekilde bizim köyümüz içinde önemlidir. Madenin açılması ile hayvancılık, ormancılık, tarım ve turizm bitecektir.
6-Bu bölge köyümüzün mesire alanıdır. Köy şenlikleri, piknikler, yağmur duası, hacca giden insanların verdiği yemekler bu bölgede yapılmaktadır.
7-Bu bölgenin alt kısımlarında tarlalar ekilemez hale gelecektir.
8-Şehirde yaşayan köy halkının gezi düzenlediği alan bu bölgedir.
9-Bu bölgede açılacak maden bitkilerin, doğal güzelliklerin ve yaban hayvanların soykırımına sebep olacaktır.
10- Sit alanlarının yakınında olması bu güzelliklere ulaşılmasını engelleyecektir.
11-Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla köy alanında tahsis edilen parsellere yapılacak evler ile köy hane sayısı ve nüfusu %75 artacaktır. Bu artış ile meralar daha da yetersiz hale gelecektir. Bu madencilik bu projeye engel olmayacak mı?
12- Bu meraya maden yapılması hayvancılığı bitirmeyecek mi? Mevcut hayvanların ormanlarda otlaması ormanlara zarar vermeyecek mi?

Biz köyümüzün tanıtımını yapmak, tarım ve hayvancılık ile gelişmek istiyoruz. Bizim için kutsal olan alana dokunulmamasını istiyoruz. Frig güzergahına paralel turizm bölgesi oluşturmamıza yardımcı olmanızı talep ediyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.