Kürtçe Eğitim Dili ve Resmi Dil Olsun

Kürtçe Eğitim Dili ve Resmi Dil Olsun

Başlama tarihi:
19 Ekim 2020
İmzalar: 15.503Sonraki Hedef: 25.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Kürtçe Dil hareketi

 

Bila Kurdî Bibe Zimanê Fermî û Zimanê Perwerdehîyê

Zimanê dayikê girêdan û pira jiyanê ya neteweyan e di
navbera dîroka rabirdû û pêşerojê de. Ziman tenê tiştek e ku
dê miletekî bi tevahî ber bi pêşerojê ve bibe. Zimanê zikmakî
hem mafek mirovî û hem jî xwedayî ye û li gorî qanûnên
navneteweyî, ew daxwazek rewa ye. Zimanek bi hezaran
salan ava dibe, û ew hêmana bingehîn e ku neteweyekê,
neteweyekê, bîra dîrokî û kodên wî miletî çê dike. Gava ku
netewe zimanê xwe winda dikin, ew ji dîrokê winda dibin û
wekî gelên mirî di goristana dîrokê de cîh dibînin. Lêbelê,
dîrokek gewre, çandek kevnar û hemî nirxên ku neteweyekê
diafirînin bi wî zimanî bi rastî qirkirin e.

Weke tevgera mafên
sivîl, HezKurd, em ê tu carî razî nebin ku zimanê Kurdî, ku bi
hezaran sal e li welatên xweyên kevnare dijî, hilweşîne û
hilweşe, û ji bo vê armancê serî li hemî rêyên rewa dide. Em,
bê şert û merc li dijî her cûreyê tundiyê, rastiya zimên ji
tekoşîna bîrdozî û partî dûr dixin. Em ji bo her takekesek ku bi
wî zimanî diaxive mafê Kurdî yê xwemalî û xwedayî wekî mafê
bingehîn ê jiyanê dibînin û em vê kampanyayê didin destpê
kirin. Daxwaza me ya ji bo perwerdehiya bi zimanê zikmakî
paşarojek siyasî û siyasî nîne û em wê bi hişmendiyek sivîl û
refleksek wijdanî, ji hemî îdeolojî, civak û partiyan serbixwe,
daxwaz dikin.

Heke hûn naxwazin zimanek, dîrokek, çandek û
neteweyek wenda bibe, piştgiriyê bidin vê kampanyayê.
HEZKURD Hereketa Zimanê Kurdî

------------------------------------------------

Kürtçe eğitim dili ve resmi dil olsun...

Anadil, milletlerin geçmiş tarih ile gelecek arasındaki hayat bağı ve
geçiş köprüsüdür. Bir milleti, geleceğe topyekün taşıyacak yegane
şey dildir. Anadil, hem insani hem ilahi bir haktır ve uluslararası
hukuka göre, meşru bir taleptir. Bir dil binlerce yıl içerisinde oluşur
ve bir milleti, milet yapan temel ögedir, o milletin tarihi hafızası ve
kodlarıdır. Milletler dillerini yitirdiği zaman, tarihten silinirler ve ölü
halklar olarak tarih mezarlığında yer bulurlar. Bununla birlikte devasa
bir tarih, kadim bir kültür ve bir milleti var eden tüm değerler, o dil ile
adeta soykırıma uğrar.
Bizler sivil bir hak hareketi HEZKURD olarak, insanlığın ortak
hazinesi ve mirası olan tüm dilleri sahiplenmekle birlikte, bin yıllardır
kendi kadim topraklarında yaşayan ve tarihe mal olan Kürtçe'nin yok
olmasına, erimesine asla razı olmayacağız ve bu uğurda meşru tüm
yollara başvuracağız. Şiddetin her türlüsüne amasız ve şartsız karşı
olan bizler, dil gerçeğini ideolojik ve partisel çekişmelerin dışında
tutuyoruz. Doğuştan gelen insani ve ilahi bir hak olan Kürtçe'yi, o dili
konuşan her bireyin temel yaşam hakkı olarak görüyoruz ve bu
kampanyayı başlatıyoruz. Anadilde eğitim talebimizin hiçbir politik
ve siyasi arka planı yoktur ve tüm ideolojilerden, cemaat ve
partilerden bağımsız bir şekilde sivil bir akıl ve vicdani bir refleksle
talep ediyoruz
Sizler de bir dilin, bir tarihin, bir kültürün ve bir milletin yok olmasını
istemiyorsanız, bu kampanyaya destek veriniz.
HEZKURD sivil hareketi

___________________________________________________________________

Let Kurdish Be the Language of Education and an Official Language

The mother tongue is the life link and bridge of nations between their history and future. The language is the only thing that will carry a nation to the future altogether. The mother tongue is both a human and a celestial right and is a legitimate claim under international law. A language is formed over thousands of years and it is the basic element that makes up a nation and the historical memory and code of that nation. When nations lose their language, they disappear from history and find a place in the history cemetery as dead communities. However, a gigantic history, an ancient culture and all the values creating a nation are literally are subjected to a genocide together with that language.

We, HEZKURD, being a civil rights movement, embrace all languages that are the common treasure and heritage of humanity and will never consent to the destruction and dissolution of the Kurdish language, which has been living in its ancient lands for thousands of years and made history, and will apply all legitimate means for this cause. We are unconditionally opposed to all forms of violence, and we exclude the fact of language from any ideological and political party disputes. We consider Kurdish, which is an innate human and celestial right, as the basic right of life for every individual who speaks that language, for which we are launching this campaign. Our demand for education in mother tongue has no political background, and we demand this with a civil mind and a conscientious reflex, unbound to all ideologies, communities and parties.

Please support this campaign if you do not want a language, a history, a culture and a nation to disappear.

HEZKURD a civil rights movement

 

Hemen destekle
İmzalar: 15.503Sonraki Hedef: 25.000
Hemen destekle