Tavuk Ormanını koru: Kırkpınar'ı başka yere taşı! Protect Tavuk Forest: Move Kırkpınar!

Tavuk Ormanını koru: Kırkpınar'ı başka yere taşı! Protect Tavuk Forest: Move Kırkpınar!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafına Ahmet Yaraş bu kampanyayı başlattı

     Türkiye’nin en büyük Osmanlı saraylarının ikincisi olan Edirne Sarayı ve onun Has Bahçesi (Tavuk Ormanı) halen çok zengin flora ve faunasıyla 1990 yılında ‘1. Derece Doğal Sit Alanı’ ilan edilmiştir. Alan ender coğrafi yapısı, zengin tarihsel birikimi, yakın geçmişte tarihte oynadığı önemli rolü nedeniyle, kent kültür ve tarihi açısından da büyük öneme sahiptir.   

     Tavuk Ormanı olarak bilinen alana ne yazık ki bugüne kadar pek çok fiziki müdahale yapılmıştır. Pragmatist yöntemlerle özel ve kamu eliyle yapılan fiziki müdahaleler sorunları zamanla derinleştirerek büyük bir açmaza dönüştürmüştür.

     Bazı kısımlar kamu tarafından özel işletmelere verilmiş, peyzaj açısından yanlış tasarlanan yollar, sürekli genişleyen işletmeler, buralarda özel günlerde havai fişeklerin atılması gibi ses ve ışık kirliliği yüksek uygulamalar yaban hayata da büyük zarar vermektedir.

     Saray’ın Has Bahçesine kurulan Güreş Stadyumu buranın ruhuna, tarihi dokusuna ve doğasına uygun değildir. Kırkpınar Güreşleri için bir fuar alanı tasarlanarak en hızlı şekilde bu bölgeden çıkarılmalıdır.

     Osmanlı Sarayı’nın Has Bahçe’si mevcut yasalarımıza göre bilimsel açıdan korunmalı, geleceğe aktarılmalısı için tüm imkânlar devreye sokulmalıdır. Bu bizlerin birincil görevidir.

     Biz aşağıda imzası olanlar Tavuk Ormanı / Has Bahçe’nin 1. Derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesini talep ediyor, tüm kurumları ve yöneticilerimizi duyarlı olmaya, ivedilikle mevcut yasalara göre gereğini yapmaya çağırıyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.