Kampanya Kapatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na: Yunus parkları Müzekart+ kullanım alanlarından çıkarılsın! @Muzekart

Bu kampanya 225 destekçiye ulaştı


"Müze", Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde, "Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı" olarak tanımlanır. Oysa yunus gösteri merkezlerinin müzeye benzer hiçbir yanı olmadığı gibi, bu tanımla da hiçbir ilgisi yoktur.

Tüccar zihniyetiyle açılan, empatiden yoksun ilkel bir eğlence ve doğa koruma mantığından uzak çarpık bir "hayvan sevgisi" anlayışını aşılayan bu işkence merkezleri, çocuklarımıza gururla gösterebileceğimiz tarihi ve kültürel mekânlar değildir. Bu tesislerdeki tutsak yunuslar ve diğer deniz memelileri ise, "nesne" değil, tıpkı insan gibi, aileleri, duyguları, bilinçleri ve doğal ortamlarında yaşam hakları olan canlı varlıklardır.

Esaret altındaki canlılar, ne zamandan beri müzede sergilenen cansız kültür varlıklarına dönüştü?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Müzekart kapsamındaki bu uygulaması ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan ve Ruslara kiralanan yunus gösteri merkezinde, hayvan sömürüsünün reklamı yapılarak zulme özel indirim uygulanmakta, birçok Müzekart ve Müzekart + kullanıcısı ise, kart sahibi olurken bu istismarla ilgili bilgilendirilmemektedir.

Biz, müzekartımızla esaret altındaki canlılar üzerinden ticaret yapan tesislere indirimli veya indirimsiz girmek istemiyor, devlet eliyle uygulanan bu istismara ve işkenceyi resmileştirme sürecine alet olmak istemiyoruz!

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, yunuslara, foklara, beyaz balinalara, morslara ve deniz aslanlarına eziyet edilen bu yerlerin bilet satışına ticari çıkarlarınız doğrultusunda aracı olmanızı ve hayvan sömürüsüne dayanarak kurulan kurumlar arası ekonomik işbirliğini kabul etmiyoruz!

Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı üst düzey yetkilileri, "özel indirimli bu ayıbı" bir an önce sonlandırmalı, kirli kazanca son vermeli ve Müzekart kullanım alanlarında yer alan yunus gösteri merkezlerini acilen listeden çıkararak kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama yapmalıdır. 

Yunus gösteri merkezinin adını yalnızca sosyal ağlardan kaldırmanızı değil, bu kampanyayı ve işbirliğinizi tamamen sonlandırdığınızı duyurmanızı istiyoruz.

Talebimiz, hayvanların ticari bir meta gibi kullanıldığı tüm işletmelerle yaptığınız sözleşmeler ve "indirim kampanyalarınız" için geçerlidir.

(Etik ve hukuki sorunlardan konuyla ilgili bilimsel veri ve makalelere kadar her türlü bilgi ve belgeyi www.yunuslaraozgurluk.com adresinde bulabilirsiniz.)Bugün Lara imzanı bekliyor!

Lara Baykut bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kültür ve Turizm Bakanlığı'na: Yunus parkları Müzekart+ kullanım alanlarından çıkarılsın! @Muzekart». Lara ve imza atan diğer 224 kişiye katıl.