Hazreti Sami Dayı'ya Avrupalı zengin bir kadın bulmak için birleşiyoruz!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Nevi şahsına münhasır muhteşem muhterem Hazreti Sami Dayı'nın artık zengin ve güzel bir Avrupalı kadınla evlenerek rahata ermesi gerekmektedir.

Bunun için birleşip imza vermenizi istiyoruz.