Gümüşhane'nin Sümela'sı gün be gün yok oluyor !

Gümüşhane'nin Sümela'sı gün be gün yok oluyor !

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve tarafına metin yilmaz bu kampanyayı başlattı

Kadim Anadolu Uygarlıkları'ndan bize miras kalan, farklı ve güzide bir mimarî dokuyu hâiz  "Çakırkaya Manastırı" sahip olduğu birçok maddi ve manevi güzellikleri ile her geçen gün  zamanın ve insanların tahribine daha fazla  maruz kalmaktadır.

Şu ana kadar maalesef hakkettiği restorasyon süreci bir türlü başlatılamadı.

Türkiye'de bilhassa Karadeniz'de Sümela Manastırı'na muâdil yapı olarak ikinci sırada kabul edilen bu mimari bina, yekpare taş olan bir tepenin içine tüm duvar ve odaları oyularak şekillendirilmek suretiyle eşsiz bir güzellikte bina edilmiştir.

Şimdilerde tüm sütunları tahrip edilmiş, duvar ve tavanlarındaki nakışlar yok edilmiş ve türlü türlü hoyratça muameleye maruz kalmıştır.

Ben, bir yöre insanı olarak  evrensel ve toplumsal hafızamızın müşahhas ve canlı bir şahidi böyle bir yapının derhal Bakanlık bünyesi tarafından deruhte edilecek bir tadilat ile hayata döndürülmesini istiyorum. Bunun için senin gibi tarihe duyarlı bireylerin desteğine ihtiyacım var.

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.