Bilgi ve Belge Yönetimi kadro istiyor

Bilgi ve Belge Yönetimi kadro istiyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafına Mehmet Erdoğan bu kampanyayı başlattı

Merhaba, bizler Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunuyuz. Ben ve benim gibi birçok meslektaşım var. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü hemen hemen her alanda istihdam edilmektedir. Bu alanlar; Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler, bilgi ve belgenin bulunduğu her kurum ve kuruluş. Üniversite kütüphaneleri, Halk Kütüphaneleri, Okul Kütüphaneleri vb. birçok yerde Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu olmayan kişiler çalışmaktadır ve biz kendi mesleğimizi yapmak için çaba göstermekteyiz. Bizlere bu çabamızda destek verin. KÜTÜPHANECİSİZ KÜTÜPHANE DÜŞÜNÜLEMEZ.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.