Kampanya Kapatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bünyesindeki Sözleşmeli Sanatçılara Kadro Verilmesi

Bu kampanya 8.946 destekçiye ulaştı


​​Ne san'atçı ne işçi, "kısmî süreli sözleşmeli san'atçıların" feryâdı..

​​Gerek Türk Halk Mûsikîsi, gerek Klasik Müzik, gerek Klasik Türk Mûsikîsi, gerek Türk Tasavvuf Mûsikîsi, gerek Halk Dansları san'at dallarında faaliyet gösteren, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel San'atlar Genel Müdürlüğüne bağlı Senfoni Orkestraları, Koro ve Topluluklarda kimi 20, kimi 10, kimi 5 yıldır bağlı bulundukları kurumlarda esas yükü çeken san'atçılar 1.000.000' u aşkın vatandaşımıza kadro hakkı tanınırken maalesef üvey evlat muamelesi görmektedirler.

​​Sözleşme hakları her yıl Maliye Bakanlığı vizesi ile başlayıp 31 Aralık'ta sona eren, sözleşmeleri her ayın 14'ünde çıkış gösterilip 15'inde yeniden yapılan ya da haftalık sözleşme usûlü çalışarak katıldıkları prova ve konserler üzerinden imza karşılığı brüt ücret hesabıyla hiçbir yasal izin ve güvencesi olmadan yılın âzamî 8,5 ayı maaş alabilen ve buna mukâbil bağlı bulundukları kurumun ciddî oranda yükünü çeken ne işçi ne san'atçı statüsünde bulunan "kısmî süreli sözleşmeli işçi san'atçılar".

​​Talebimiz henüz geç olmadan, bunca yıllık emeklerimiz zâyî olmadan, hebâ edilmeden bu yanılgıdan dönülmesi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel San'atlar Genel Müdürlüğüne bağlı 28 koro, topluluk ve senfoni orkestralarında kadrolu istihdam hakkının tanınmasıdır.

​​Büyüklerimizin gözlerinden kaçtığını umarak arz ederiz.
​​
​​Bugün Çimen imzanı bekliyor!

Çimen Yalçın bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kültür ve Turizm Bakanlığı Bünyesindeki Sözleşmeli Sanatçılara Kadro Verilsin». Çimen ve imza atan diğer 8.945 kişiye katıl.