Sanat özgürdür ve dokunulmazdır. Sanatta kısıtlama kalksın!

Sanat özgürdür ve dokunulmazdır. Sanatta kısıtlama kalksın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Kültür Bakanlığı ve tarafına Müzikist Derneği bu kampanyayı başlattı

Yeni karara göre sanatçılar sadece belirli yer ve zamanlarda performans sergileyebilecek!

Pandemi sürecinde zor günler geçiren, sanatçı ve sanat emekçileri, mesleki alanlarında kısıtlanmış ve maddi açıdan da büyük kayba uğramıştır. Normalleşme sürecinde sanata yönelik daha çok destek beklenirken, son alınan bu kararla, sanatçıların mesleklerini icra edecekleri alanlar neredeyse yok olma eşiğine gelmiştir. Ayrıca sanat performans emekçileri bu kararla ümitsizliğe sürüklenmektedir. 

Kısıtlama Kararının İçeriği

07.01.2022 tarihinde 31712 sayılı Resmi Gazetede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, aynı fıkranın (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Bu alanlarda, açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmez. Bu alanlardaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri kapalı hale getirilir.”

“d) Hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde, 24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Diğer saatlerde ise (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetler sürdürülür.

e) Hassas kullanımların bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinin, yapılan denetimlerde (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri bir yıl içinde üç defa sağlamadığının tespiti halinde, fiziki olarak tamamen kapalı hale getirilir.”


MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Çok hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır. Hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ise konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetlerinin 24:00-07:00 saatleri arasında yapılması yasaktır. Bu maddede belirtilen açık hava faaliyetlerine, çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikâyetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile alan ve saat sınırlaması getirilebilir.”

Yasak Kalkmalı!

Bu kararların kapsamı oldukça geniş ve belirsizdir. Kararların hangi boyutta ve ne düzeyde uygulanacağı konusunda kaygılıyız.

Bu kaygıyla, sanatçı ve sanat emekçilerinin sahip oldukları temel haklar geri verilmelidir. Tüm bu kısıtlamalar sanatın varoluşuna aykırıdır. 
Kararın iptali için şimdi sen de imzala! 
#sanatkısıtlanamaz 


Müzikist Derneği

Daha fazla bilgi için sosyal medya hesaplarımızı takip edin!
www.instagram.com/muzikist

www.facebook.com/muzikistt

www.muzikist.org

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.