MUSTAFA NECATİ YÜCE BİR DEĞERDİR

MUSTAFA NECATİ YÜCE BİR DEĞERDİR

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Kültür Bakanlığı tarafına Ykked bu kampanyayı başlattı

Dostlarımızdan İmzalarını Bekliyoruz...

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ (YKKED) BASIN AÇIKLAMASI VE İMZA KAMPANYASI

“Memlekette Okul Bulamayan Çocuk Bırakmayacağım”

diyen Cumhuriyet Eğitim Devriminin 6. Devrimci-Aydınlık Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati onurumuzdur… Ankara’da “Mustafa Necati Kültür Evi” tabelasından Mustafa Necati adı asla silinemez…

Mustafa Kemal’in Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, bakanlığın çatısını kuran, öğretmenlik meslek onurunu öne çıkaran, Gazi Eğitim Enstitüsü, Millet Mektepleri, Köy Enstitülerine giden deneysel pedagojik çalışmalar olan Denizli-Kayseri Zencidere Köy Muallim Mekteplerini kuran, Yücel’i, Tonguç’u ve diğer aydınları müsteşarı Nafi Atuf Kansu aracılığıyla bakanlıkta toplayan, iş okulu anlayışını çalışmalarına katan, Talim Terbiye Kurulunu kuran, karma eğitimi hayata geçiren, yurt dışına öğrenciler gönderen, ışık saçan milli eğitim bakanıdır.

1926 -1929 döneminin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati’nin Ankara’da kültür evinden adının silinmesini kabul etmiyoruz… İtiraz ediyoruz. Siyasal iktidar Ankara Mithatpaşa Caddesi üzerindeki tarihi “Mustafa Necati Kültür Evi” ni daha önce de bir yiyecek firmasını vermeyi gündeme getirmiş, tepkiler üzerine bu kararını geri almak durumunda kalmıştı. Kültür Bakanlığı bu kez de Mustafa Necati Kültür Evi binasına Cumhuriyet Eğitim Devrimi karşıtı bir yazarın ismini vererek “Kültür ve Turizm Bakanlığı Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi” tabelası asmıştır. Yapılan iş Cumhuriyetin aydınlık Milli Eğitim Bakanı, Ulusal Kurtuluş Savaşı kahramanı Mustafa Necati’nin anısına, emeğine saygısızlıktır.

Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği olarak Cumhuriyet Eğitim Devriminin izlerini yok etmeye yönelik bu işleme itiraz ediyoruz. Aşağıda imzaları olan YKKED üyeleri ve dostları olarak işlemin geri alınmasını talep ediyoruz.YKKED

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.