Her Mahalleye Kütüphane!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


HER MAHALLEYE  KÜTÜPHANE!

Her elde bir kitap olsun, kitap ulaşılabilir olsun diye halk kütüphanelerimizin çoğalmasını, her mahallede çocuklar için yer ayrılmış, ferah okuma köşesi olan, çok kitaplı, ulaşımı kolay, engelli bireylerin kullanımı dikkate alarak düzenlenmiş bir halk kütüphanesi açılmasını istiyoruz

Anneler olarak;
Tüm il, ilçe ve mahallelerimizde, çocukların "fırsat eşitliği" içinde çocuk kitaplarına ulaşabilmesinin hayalini kuruyoruz.
Var olan az sayıda kütüphanenin, isminde "çocuk"olanları da dahil olmak üzere fiziki yetersizlikleri, çocuklara düşük toleranslı memurları ve materyal eksiklikleri var.
Çocuk Kütüphaneleri'nin sayılarının artırılması, var olan karma kütüphanelerin çocuk bölümlerine ses yalıtımlı Okul Öncesi alanlar eklenmesini çok önemli buluyoruz. Mevcut halleriyle, bilhassa küçük çocuklara karşı toleranssız olan "çocuk"kütüphanelerinin şartlarının kütüphanelerin tüm kullanıcılarına uygun halde yeniden düzenlenmesini arzuluyoruz.

HER MAHALLEYE BİR KÜTÜPHANE!
Her çocuğun, maddi olanaksızlıklarla boğuşmadan, yakınında bir kütüphaneden ödünç alarak kitaba erişebilmesi için mahallelere küçük kütüphaneler kurulmasını elzem görüyoruz. (Hali hazırda var olan Bilgi Evleri'nin de bu amaçla düzenlenip sayılarının artırılması destekliyoruz.)

Çocuklarımız okumayı hak ediyor, bizler bu projeleri hak ediyoruz!
Başka ülkelerden misaller vermek değil, o ülkelere misal gösterilmek istiyoruz
Çocuklarımız eşit şartlar içinde, maddi engel ve sınırlamalar olmadan bu kitaplara ulaşabilmeli, ödünç alabilmeli.
Çocuk Kütüphaneleri ebeveynlerin gönüllü okuma etkinlikleri için teşvik edici ve fiziken uygun olmalı.

KİTAPLA OKUR ARASINDA "ENGEL" KALMASIN. 

Her yaştan okurun, hiçbir engele takılmaksızın kolaylıkla kütüphanelere erişebilmesini arzu ediyor ve bu minvalde tüm kütüphanelerin ve bilhassa yeni inşa edilenlerin ENGELLİ BİREYLER düşünülerek tasarlanmasını arzu ediyoruz.

Kütüphane envanteri düzenlenirken BRAIL alfabesi ile yazılmış eserlerle beraber, SESLİ KİTAP dinlenmesine olanak sağlayan köşelerin de muhakkak planlara dahil edilmesini elzem görüyoruz.

Engelli bireylerin sosyal hayata karışabilmelerinin önemli bir ayağı olan kütüphanelerin, hiçbir engel tanımaksızın fiziksel kolaylaştırıcılarla bezenmesini talep ediyoruz.


Biz belediyelerimize güveniyor, bu işlerin en çok bize yakışacağını düşünüyoruz.
Sesimizi duyurabilmemiz için kampanyamızı imzalarınızla desteklemenizi ve paylaşmanızı rica ediyoruz.