4 yıl boyunca verdiğimiz çabanın karşılığını istiyoruz...

4 yıl boyunca verdiğimiz çabanın karşılığını istiyoruz...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Kültür Bakanlığı, Başkabanlık, Cumhurbaşkanlığı, milletvekilleri, diğer bakanlıklar v.s... ve tarafına Şerife Ecem KARAKUŞ bu kampanyayı başlattı

İnsanlar;

Doğar, büyür, öğrenir...

Öğrendikçe yaşatır, yaşattıkça kültürünü nesilden nesile aktarır...

Üretir, geliştirir, değiştirir, yaşlanır...

Irkı, cinsiyeti, kültürü, eğitimi, dili, inanışı ve yaşamı ne kadar farklı da olsa dünya üzerinde yaşayan İNSANları anlamak, sorunlarına ışık tutmak ve hoşgörüyle yaklaşmak ANTROPOLOJİ'nin temel konularındandır.

Ülkemizde insanların birbirlerine zarar vermemesi, sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmesi, geçmişini özümseyiip geleceğe ışık tutmak adına herkesin bilinçlenmesi gerekir.

Bu nedenle Antropoloji mezunlarına daha fazla kadro imkanı sağlamak, insanları daha iyiye götürebilmemizi sağlayacaktır...

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.