Petition Closed

København som Europas første benzin og dieselfri storby i 2025

This petition had 176 supporters


Københavns Kommune har sat som mål at blive Europas reneste by når det kommer til affald, vi synes også at begrebet ren bør indbefatte en reduktion i de benzin- og dieselpartikler vi dagligt går og indånder, og som har et negativt bidrag til vores sundhed i form af astma, eksem og lignende, og ligeledes forkorter vores liv med mere end 5 år. Derfor håber vi at i vil skrive under, og bidrage til at vi får politikkerne til at prioritere mere og bedre forhold for cykellister, metro, s-tog, buser, letbane, delebiler og lignende.Today: Jakob Frederik is counting on you

Jakob Frederik Anthonisen needs your help with “København som Europas første benzin og dieselfri storby i 2025”. Join Jakob Frederik and 175 supporters today.