Kampanya Kapatıldı

KÖRFEZ GEÇİŞİ PROJESİ İZMİR’E İHANETTİR! İZİN VERMİYORUZ...

Bu kampanya 5.265 destekçiye ulaştı


Körfez Geçişi Projesi, kuzeyde yapım aşamasında olan İstanbul Otoyolu ile Çiğli’de sulak alanların ve Kuş Cenneti’nin olduğu bölgeden, güneyde doğal sit statüsü değiştirilen İnciraltı ve Çeşme yarımadasını birbirine bağlayacaktır. Tüm bu ardı ardına gelen yönetmelik değişiklikleri, sit derecelerindeki değişiklikler, üst ölçek plan kararları ve büyük ölçekli mega proje olan Körfez Geçişi ile İzmir için gelecekte çizilen senaryonun; doğal yapısından gitgide uzaklaşan, ekolojik değerlerini kaybeden, betonlaşmaya teslim edilmiş, parça parça plan değişiklikleri ile yüksek rant artışlarının önünü açan, kıyılarını betona teslim eden rant talanı altında sağlıksız bir kent yaratma senaryosu olduğu ortadadır. Bu gidişat bir an önce engellenmelidir. Yoksa Ege’nin incisi İzmir; tarihi, kültürel ve doğal hiçbir değerini geleceğe taşıyamayacaktır. Körfez Geçişi Projesi, İzmir’in trafik sorununu çözmekten çok uzak, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun bir parçası olarak kentin doğal alanlarında yapılaşma baskısı yaratacak dayatma bir projedir. Bu kapsamda, halkın vergileri ile yapılan kamu yatırımlarının kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

İzmir üzerinde planlanan rant politikalarının en önemli aracı imar planlarıdır. İmar planlarında şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarından uzaklaşmamak gerekmektedir. Merkezi yönetimin ranta dayalı planlama anlayışının karşında duracak en büyük gücün yerel yönetimler olması gerekir. Söylendiği gibi “İzmir’in İstanbul olması” istenmiyorsa buradan başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm İzmir halkına sesleniyoruz. Sözünü ettiğimiz talan projelerine bugün karşı çıkmazsak yarın çok geç olacak. Güzel İzmir’imizin tarihi, kültürel, doğal bütün değerleri gözümüzün önünde birer birer yok olup gidecektir. Merkezi yönetimin İzmir’e dayattığı bu rant ve talan politikalarına karşı hukuki, siyasi tüm yolları kullanarak karşı çıkmamız gerekmektedir.

Biz aşağıda imzası bulunanlar, İzmir’i yaşanmaz kılacak rant politikalarına karşı durduğumuzu belirtiyor, bu çerçevede ilk olarak Körfez Geçişi Projesi’nin iptal edilmesi çağrısında bulunuyoruz.Bugün melih imzanı bekliyor!

melih yalçın bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «KÖRFEZ GEÇİŞİ PROJESİ İZMİR’E İHANETTİR! İZİN VERMİYORUZ...». melih ve imza atan diğer 5.264 kişiye katıl.