Käed eemale Memorialist!

Käed eemale Memorialist!

0 людей подписали. Следующая цель: 150 000
Когда эта петиция соберет 150 000 подписей, она вероятнее всего станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент!
Динар Идрисов создал(а) эту петицию, адресованную Denis Popov (Moskva linnaprokuratuur) и

RU / EN / FR / DE / ES / IT / CZ / UA / BY / PL / LV / EE / IL  (ärge annetage siin petitsiooni edendamiseks - tehke annetused otse projektidele ja organisatsioonidele)

Käed eemale Memorialist! Peatame Venemaa võtmetähendusega organisatsioonide likvideerimise kohtu kaudu!!!

11. novembril 2021 sai teatavaks, et Venemaa Föderatsiooni Peaprokuratuur esitas Venemaa Föderatsiooni Ülemkohtule administratiivhagi „välisagendiks“ kuulutatud mittetulundusorganisatsiooni "Meždunarodnõi Memorial" (ajaloo- ja haridusühing Rahvusvaheline Memorial) likvideerimiseks ja Moskva linnaprokurör esitas analoogse administratiivhagi Moskva Linnakohtusse (samuti varem välisagendiks kuulutatud) regioonidevahelise ühiskondliku organisatsiooni Pravozaštšitnõi Tsentr "Memorial" (Inimõiguste keskus Memorial), likvideerimiseks.

See on algatanud kiireloomulise ühiskondliku diskussiooni teemal, kuidas suudab kodanikuühiskond Vene riigi poolsete avalike poliitiliste repressioonide olukorras praktiliselt vastu seista sellistele rünnakutele oma ajaloo, mälu, olemuse, kodanike õiguste ja vabaduste organiseeritud kaitsjate vastu.  Avaliku protesti konsolideerimine petitsioonideks on oluline ülesanne, potentsiaalne osa ühiskondlikust kampaaniast nendes organisatsioonides legaalselt Venemaa kodanike mineviku, oleviku ja tuleviku nimel töötavate ajaloolaste, ajakirjanike ja inimõiguslaste kaitseks.

Tänu suurima Vene inimõiguslase ja ühiskonnategelase Andrei Sahharovi ideedele ja tööle tekkinud ja arenenud mittetulunduslike ühiskondlike organisatsioonide grupp Memorial on praeguses Vene inimõigustega tegelevas kogukonnas ja Vene ühiskonnas tervikuna võtmetähendusega. Selle likvideerimine võib kaasa tuua ülioluliste ajaloo- ja haridusalaste projektide, nagu näiteks OVD-Info – info- ja inimõigusalane projekt riigi poolt poliitilistel põhjustel tagakiusatud kodanike abistamiseks – lõpetamise. Juriidiliste isikute ja organiseeritud struktuuride likvideerimine võib ehk mitte hävitada, küll aga kindlasti oluliselt piirata Vene kodanikuühiskonna, ajaloolise mälu, kõigi praegu aktiivselt Vene riigi reaalpoliitika  ja selle võimukandjate sotsiaalpoliitilistele huvidele vastu astuvate Vene kodanike õiguste, vabaduste ja seaduslike huvide nimel töötavate ajaloolaste, ajakirjanike ja inimõiguslaste legaalset tegevust.

Kultuurhariduslike ja inimõigustega tegelevate organisatsioonide ja projektide kohta võib lugeda Vikipeediast või organisatsioonide, mille likvideerimist taotlevad kohtult prokuratuuriasutused, veebilehtedelt. Kutsun teid üles toetama ühiskondlikku kampaaniat nende kaitseks.

Petitsiooni tarbeks on loodud lühike link http://www.change.org/memorial jagage seda sõprade ja mõttekaaslastega. Petitsioon on olemas vene, inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, tšehhi, ukraina, valgevene, läti ja eesti keeles.

Käed eemale Memorialist! Peatame Venemaa võtmetähendusega organisatsioonide likvideerimise kohtu kaudu!!!

Palun andke allkiri ka sama probleemiga seotud OVD-Info petitsioonile „Me nõuame välisagentide seaduse tühistamist“, mis on juba kogunud ligi 250 000 allkirja.

Te saate aidata ka otseannetustega OVD-Infole, "Rahvusvahelisele Memorialile", "Inimõiguste keskusele "Memorial" või teistele "välisagentidele", klikkides vastavatele linkidele.

#Мемориал #МыМемориал #Memorial #MeMemorial

0 людей подписали. Следующая цель: 150 000
Когда эта петиция соберет 150 000 подписей, она вероятнее всего станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент!