Victory

Jyväskylä City Council: Reject the proposal to cut the English speaking program in Jyväskylä

This petition made change with 670 supporters!


There are a number of expats and foreigners living permanently in Jyväskylä who have children and there is a need to have English speaking classes for these families. There are also individuals who come for a short period of time (6 months - 2 years) to Jyväskylä and it is a benefit to them that their children are able to continue their education uninterrupted because there is an English program. Jyväskylä as a city would lose some of its appeal to expats because of the lack of educational language options compared to other larger Finnish cities.

Not to mention all the Finnish families who have lived overseas with their families, return to Finland and come to Jyväskylä because their children can continue learning in the language they have started with. There are other Finnish families who may have never lived outside of Finland but they see the value and need for their children to study in English since it is the international language that the majority of individuals in the EU and world can speak unlike Finnish.

We urge the City Council members to keep the English program, to not reduce any educational hours and to allow our children to continue their education in the language they have started with. We desire that future residents of Jyväskylä will also have this opportunity that our children have been given. Please consider the impact of canceling the program, it would be a great loss!!!!!!!

Suomeksi:
Jyväskylässä on lukuisia pysyvästi asuvia expatriaatteja ja ulkomaalaisia, joiden lapset tarvitset jatkuvaa englannin kielistä opetusta. Jyväskylään muuttaa myös lukuisia henkilöitä 6kk -2 vuoden ajaksi. Heille on tärkeää, että heidän lapsensa pystyvät jatkamaan lakkauttamatta opiskeluaan englanniksi. Englannin kielisen opetuksen lakkautumisella olisi merkittäviä vaikutuksia Jyväskylälle kaupunkina, sillä monet muut suuret kaupungit tarjoavat englannin kielisen opiskelun mahdollisuuden.

Mainitsemisen arvoisia ovat myös perheet, jotka ovat asuneet ulkomailla perheineen ja palaavat Suomeen. He valitsevat asuinpaikkakunnakseen Jyväskylän, koska heidän lapsensa voivat jatkaa opiskeluaan jo oppimallaan kielellä. On myös perheitä, jotka eivät koskaan ole asuneet ulkomailla. Mutta he myös arvostavat ja näkevät tärkeänä, että heidän lapsensa pystyvät opiskelemaan englannin kielisessä opetusohjelmassa. Englanti on hallitseva globaalinen kieli. Suurin osa EU maitten asukkaista ja maailmassa hallisevat englannin kielen toisin kuin suomen kielen.

Kehoitamme kaupungin valtuuston jäseniä säilyttämään englannin kielen opetuksen. Nykyinen opetus sallii lastemme jatkamaan oppimistaan jo aloittamansa kielen opiskelulla. Haluamme myös, että tulevilla Jyväskylän asukkailla olisi sama mahdollisuus kuin meidän lapsillemme on annettu. Pyydämme teitä harkitsemaan opetuksen lakkauttamisen seurauksia. Lopettaminen olisi suuri menetys!Today: Kirsti is counting on you

Kirsti Earl needs your help with “Jyväskylä City Council: Reject the proposal to cut the English speaking program in Jyväskylä”. Join Kirsti and 669 supporters today.