Junk Anti-Terror Bill 2020

Junk Anti-Terror Bill 2020

0 have signed. Let’s get to 10,000!


Pahayag ng mga Komunidad ng Moro sa Anti Terrorism Act of 2020!


Hindi lingid sa kaalaman ng nakararaming mamamayan ng bansang ito kung paano tratuhin ang aming mga komunidad pagdating sa usapin ng terorismo. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na makita lamang ang isang lalaki na nakasuot ng itim na turban at may mahabang balbas, kami ay pinagkakamalan ng terorista. Makita lamang ang aming kababaihan na nakasuot ng abaya at hijab, para sa kanila, ito’y supporter o ang asawa na ng terorista.

Makarinig lamang ng salitang Allahu Akbar na ang ibig sabihin ay "God is Great", kagyat nang iisipin na ikaw ay terorista.

Samakatuwid, naging napakadaling ikabit ang salitang terorista sa ating mga Muslim. Ito’y hindi lamang dito sa bansang Pilipinas kung hindi sa buong mundo na bunga ng "Islamophobia". Ito ang dulot ng mga gyerang sinadya upang masira ang imahe ng Islam sa buong mundo at ipagkamali sa maling ideyolohiya.

Malinaw po ang aming pagtutol sa anumang uri ng terorismo dahil kaming mga Moro din po ang isa sa mga unang biktima nito.

Matagal at paulit-ulit na kaming naging biktima ng terorismo sa pamamagitan ng pagkaranas ng masaker, pambobomba, panunog ng aming mga komunidad, illegal na panghuhuli, at illegal na surveillance sa aming mga komunidad. Ang lahat ng ito ay aming dinanas, ngunit kami pa ang pinararatangang terorista.

Ang panibagong batas na Anti-Terrorism Bill na isinusulong ng Kongreso at Senado ay mariin naming tinututulan dahil batid naming kami din ang pangunahing mga biktima at sangkalan ng batas na ito.

Sa batas na ito, nakasalalay sa iilang kamay ang aming kapalaran at kaligtasan. Mga kamay ng mga taong minsan nang naging yumurak sa aming karapatang pantao.

Ang bagong batas na ito ay magbibigay sa mga nasa kapangyarihan ang hulihin ang sinuman kahit walang warrant of arrest at ikulong ng hanggang halos dalawang buwan kahit walang kasong nakasampa laban sa kanya. Ang masama pa nito kahit sa bandang huli siya ay walang kasalanan, walang pananagutan ang mga umaresto at nagkulong sa kanya kaya't napakadali na abusuhin ang batas at siya ay maaring mapagmalabisan, saktan at tortyurin habang nasa detensyon o kulungan.  

Kami po ay mga mamamayang Moro na may malaking pagtatangi sa batas at naniniwala sa tamang proseso. Ngunit ang batas na ito ay siya mismong lalabag sa tamang proseso at karapatang pantao kung kaya't kami po ay kasama sa nanawagan, na dapat ibasura ang Anti-Terror Bill! JUNK ANTI TERROR BILL NOW!

The Philippines Center for Halal Awareness; Kabataang Bangsamoro; Bangsamoro Solidarity Movement (BANGSA); MANILA ROYAL HOUSE AND COUNCIL OF ELDERS INC. ; BAIMORO; MORO HUMAN RIGHTS DEFENDERS NETWORK; MASJID AL - ALLAM CAMELLA, LAS PINAS; Alliance of Muslim Advocates of Law (AMAL); Anak Mindanao Party List (AMin); AMIN YOUTH; Muslim Tribal Free Organization Inc.; New Generation Society (NGS); Ateneo Law Student - Advocates for Bangsamoro Rights ( Al - Sabar); BAWBUG; Al - Akhdar Association; BANGSAMORO COUNCIL for JUSTICE and PEACE (BCJP); People Center for Empowerment and Development (PCED); Consortium of Bangsamoro Civil Society- Sulu; Alliance for Reform Engagement; Community Alliance for Reform (CARE); Moro Consensus Group; Ummah Fi Salam, inc.; Tiyakap Kalilintad; Kagan Human Rights Advocates Body ( Kagan Hurab); Association of Kagan Muslim Youth (AKMY); Metro Manila Muslim Traders Association; Tiyakap Kawagib; Union of Muslim Association of Marikina Inc.; Basilan Human Rights Action Network
(Kapatut BAHRAN); Bangsamoro Platform for Unity and Solidarity and Harmony; Transitional Justice for Reconcillation and Cooperation; Muslim Professional of Zamboanga Del Sur; Ulama Council of Zamboanga Del Sur; Imams Association of Zamboanga Del Sur; Pagkaka Inc.; Dumindingan Inc.; Muslim Employee of Zamboanga Del Sur; Sulu Youth Peace Volunteers; Maharlika Condominium Unit Awardee Islamic Association Inc. (MCUAIA Inc.); Ummah Women’s Organization; Organization Of Maguindanao Iranon (OMI); Muslim Youth Brotherhood Organization( MYB) ; Salam Brotherhood Riders Club (SBRC); Confederated Descendants of Rajah Mamalu, Inc.; Nisa Ul Haqq fi Bangsamoro; Mindanao Coordinators Network (MiCNET); Alliance of Kagan Organization ( AKO); LAKBAY KAGAN; Mindanawan Construction Workers (MCWork); Learned Kagan Foundation; Salam Womens Organization (SWO); Al Mujadillah Development Foundation; Salsabeel Organization Inc.; UMMAHAT; NOORUS SALAM NCR; Muslim. Religious. Unity. Of the Phils.; Muslim Christian Federation For Peace And Prosperity; Cavite Muslim Community Leaders;
Consortium of Bangsamoro Civil Society - Rajah Buayan; United Youth of the Philippines (UNYPHIL); LIFT Inc.