Victoria

STOP MULTES SEMÀFOR LLOFRIU

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 1.775 firmas!


L'Ajuntament de Palafrugell ha posat una càmera fotogràfica al semàfor de velocitat de Llofriu, aquesta població es troba entre dues rotondes i els vehicles circulen en cua al llarg d'aquest trajecte. El semàfor es posa en vermell quan un vehicle està passant pel detector de velocitat a més de 50 Km/h i si en aquell moment ens trobem travessant el semàfor aquest es posa en vermell molt ràpidament i et fa la foto sense tenir clar qui ha comès la infracció.

La multa és de 200€ més 4 punts i a més les notificacions arriben passats 3 mesos fet que ens impossibilita de defensar-nos davant aquesta injustícia. Estem a gener i estan enviant les multes d'octubre, els afectats aviat no tindrem carnet.

Demano la retirada o modificació del funcionament del semàfor i l'anul·lació d'aquestes infraccions a l'Ajuntament de Palafrugell pels següents motius:

1. Afany recaptatori i perjudici greu als afectats amb la retirada de punts degut al mal funcionament del semàfor.

2. Si hi ha infraccions de velocitat que facin fotos per aquesta infracció i que no ho converteixin en "saltar-se semàfors en vermell"

3. Que les infraccions es presentin en un termini d'1 mes com les que venen de Trànsit i no de tres mesos causant indefensió als conductors

4. La no inclusió de la homologació pertinent així com les revisions mensuals obligatòries de les càmeres en les multes/sancions.

5. La manca d'inversió en infraestructures l'acabem pagant els mateixos usuaris afectats, ja n'hi ha prou.

 Hoy: gemma cuenta con tu ayuda

gemma saurina necesita tu ayuda con esta petición «Juli Fernández Iruela - Ajuntament de Palafrugell: STOP MULTES SEMÀFOR LLOFRIU». Únete a gemma y 1.774 personas que ya han firmado.