Petition Closed

Irridu lil Dr Anton Refalo!

This petition had 260 supporters


Dr Anton Refalo hu l-aktar wiehed li gab voti minn Ghawdex! Tal-misthija li thalla barra! Ejja niggieldu ghall-Ministru tal-Ghawdxin!Today: Cara is counting on you

Cara Sengall needs your help with “Joseph Muscat: Irridu lil Dr Anton Refalo!”. Join Cara and 259 supporters today.