Gekko til Mette

Gekko til Mette

Started
December 7, 2021
Petition to
Jonas Randen
Signatures: 87Next Goal: 100
Support now

Why this petition matters

Started by Tobias Moos

Mette har lyst på gekko, og hun får ikke lov av faren sin. skriv under for å skaffe Mette en gekko.

Support now
Signatures: 87Next Goal: 100
Support now

Decision Makers

  • Jonas Randen