Toss the Talc: Stop Using Deadly Talcum Powder Products

Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de PROFETIEEN , die VROEGER AANGAANDE U zijn UITGESPROKEN, opdat gij u daarnaar richtend, 1 Timotheus 1:18-19.

Deuteronomium 33:13-17, Psalm 2:1-10, Psalm 110:1-5, Daniel 2:44, Daniel 7:27, Daniel 10:21, Daniel 12:1-5, Daniel 12:4; Romans 11:25-27, Jesaja 2:1-5; micha 4:1-5, Micha 5:7-14, Jesaja 11:10, Jesaja 30:25-26; openbaring 16:8-9, Jesaja 60:1-3, Jesaja 60:15-16, Jesaja 60:22, Micha 4:1-5, Habakuk 3:12-14, Zacharia 2:7-13, Haggai 2:23-24, Maleachi 4:5-6, Matteus 24:27-35, Lucas 17:24-37, 1 Tessalonicenzen 4:15-18, 2 Tessalonicenzen 2:8, 2 Peter 3:5-16, Revelation 10:7, Revelation 11:12-14, Revelation 11:15, Revelation 12:4-5, Revelation 12:10, Revelation 12:7-12, Revelation 14:6, Revelation 15:1, Revelation 15:8, Revelation 16:1-21; Zeven Engelen in 1, Revelation 17:17, Revelation 18:1-2, Revelation 19:11-21, Revelation 20:1-6.

tim engberts, Leusden, United Kingdom
8 months ago
Shared on Facebook
Tweet